Näringslivsarbete i Ulricehamns kommun

Under hösten 2021 påbörjades ett arbete med att ta fram en strategi för näringslivsarbetet i kommunen. Det är ett samarbete med Näringsliv Ulricehamn, Ulricehamns kommun och näringslivet i Ulricehamn. Strategin antogs av kommunfullmäktige 24 februari 2022. Den ligger nu till grund för vårt näringslivsarbete framöver och ska bidra till ett gott och bättre företagsklimat.

Målet med näringslivsstrategin är att ständigt förbättra företagsklimatet i Ulricehamns kommun och att klättra till minst 3,8 av maximala 6,0 år 2025  i Svensk Näringsliv attitydundersökningar

Strategin är uppdelad i fyra fokusområden.

Kommunens service & bemötande

Så här ska detta förbättras

Tillväxt för befintligt näringsliv

Så här får vi företagen att växa.

Entreprenörskap & nyföretagande

Nyetableringar

Förbättrat klimat i senaste undersökningen

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landets kommuner. I första veckan i juni presenterades årets resultat, där 107 företagare i Ulricehamn har varit med och svarat. För Ulricehamns del förbättras det sammanfattande omdömet och resultatet vänder uppåt efter en tillbakagång i fjol. På flera av enkätfrågorna ger företagen bättre betyg. Exempelvis när det gäller dialog med kommunledningen, information och politikers attityder. Det är glädjande att resultatet förbättras – men det finns fortsatt mycket som kan bli bättre.

Läs mer om undersökningen här: Företagsklimat i Ulricehamn

Tidsplan för näringslivsstrategin

6 oktober – dialogmöte och workshop

Här kan du läsa och vilka huvudområden som kom fram.

6 december – Referensgrupp hade möte

Referensgruppen består av representanter från näringslivet, förvaltningen – Ulricehamns kommun och Näringsliv Ulricehamn.

13 december – Arbetsgrupp hade möte

Arbetsgruppen består av representanter från den politiska ledningen, förvaltningen – Ulricehamns kommun, Företagarna och Näringsliv Ulricehamn.

16 december – Genomgång av arbetet med Svenskt Näringsliv

20 december – Utskick av utkast 3.0 till referensgrupp för kännedom

24 Februari – Näringslivsstrategin är antagen!

Nu börjar arbetet med att göra Ulricehamn till en bättre företagskommun!

Välkommen att kontakta mig!

Camilla Palm - personal

Camilla Palm
VD/Näringslivschef
Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu