Näringslivsarbete i Ulricehamns kommun

Under hösten 2021 påbörjades ett arbete med att ta fram en strategi för näringslivsarbetet i kommunen. Det är ett samarbete med Näringsliv Ulricehamn, Ulricehamns kommun och näringslivet i Ulricehamn.

Näringslivsstrategin är antagen!

Näringslivsstrategi 2022 – 2025. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2022 att anta den strategi som tagit fram tillsammans med näringslivet i Ulricehamns kommun. Strategin, som ska bidra till ett gott företagsklimat, ligger till grunden för kommunens näringslivsarbete framöver.

Mål

Målet med näringslivsstrategin är att ständigt förbättra företagsklimatet i Ulricehamns kommun.

Strategin är uppdelad i fyra fokusområden.

1. Kommunens service och bemötande 
2. Tillväxt för befintligt näringsliv
3. Entreprenörskap och nyföretagande
4. Nyetableringar

Läs näringslivsstrategin här!

Läs den publika versionen av näringslivsstrategin här! 

Tidsplan för näringslivsstrategin

6 oktober – dialogmöte och workshop

Här kan du läsa och vilka huvudområden som kom fram.

28  oktober – Besök hos kommun-
styrelsen

Vi informerade om näringslivsarbetet.

Utkast 1.0

24 november – Arbetsgrupp hade möte

Arbetsgruppen består av representanter från den politiska ledningen, förvaltningen – Ulricehamns kommun, Företagarna och Näringsliv Ulricehamn.

6 december – Referensgrupp hade möte

Referensgruppen består av representanter från näringslivet, förvaltningen – Ulricehamns kommun och Näringsliv Ulricehamn.

Utkast 2.0

13 december – Arbetsgrupp hade möte

Arbetsgruppen består av representanter från den politiska ledningen, förvaltningen – Ulricehamns kommun, Företagarna och Näringsliv Ulricehamn.

15 december – Genomgång av arbetet med Miljö och samhälls-
byggnad (MSB)

16 december – Genomgång av arbetet med Svenskt Näringsliv

Utkast 3.0

20 december – Utskick av utkast 3.0 till referensgrupp för kännedom

7 januari 2022 – Dokumentet lämnas in

24 februari 2022 – Dokumentet tas upp i kommunfullmäktige

Näringslivsstrategin är antagen!

Välkommen att kontakta mig!

Camilla Palm - personal

Camilla Palm
VD/Näringslivschef
Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu