• Vy över Ulricehamn och Åsunden

Näringslivsstrategin

Ulricehamn symbolMålet med näringslivsstrategin är att ständigt förbättra företagsklimatet i Ulricehamns kommun

Näringslivsarbete i Ulricehamns kommun

Under hösten 2021 påbörjades ett arbete med att ta fram en strategi för näringslivsarbetet i kommunen. Det är ett samarbete mellan Näringsliv Ulricehamn, Ulricehamns kommun och företagen i Ulricehamn. Strategin antogs av kommunfullmäktige 24 februari 2022. Den ligger nu till grund för vårt arbete framöver och ska bidra till ett gott och bättre företagsklimat.

Målet med den nya näringslivsstrategin är att ständigt förbättra företagsklimatet i Ulricehamns kommun och att klättra till minst 3,8 av maximala 6,0 år 2025  i Svensk Näringsliv attitydundersökningar.

Strategin är uppdelad i fyra fokusområden.

Ulricehamn klättrar 45 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking

Den 28 september presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.  I Ulricehamn har 107 företagare sagt sitt och placerat Ulricehamn på plats 143 – en ökning med hela 45 placeringar sedan föregående år.

Omdömet upp från 3,2 till 3,4

Tidigare i år genomförde Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där företagare fick möjlighet att betygsätta upplevelsen av att driva företag i kommunen. Nu visar resultatet att det sammanfattande omdömet av företagsklimatet har ökat från 3,2 till 3,4 sedan föregående år. Omdömet, som är den viktigaste frågan i enkäten och den tyngst vägande rankingfaktorn, placerar Ulricehamn på plats 143 bland Sveriges 290 kommuner. Rankingen visar var i landet det är bäst att starta och driva företag.

– Två viktiga grundstenar i ett bra näringslivsarbete är dialogen mellan företagen och kommunens beslutsfattare samt kommunens information till företagen, vilket vi har arbetat mycket med under den senaste tiden. Dessa två områden sticker ut i årets undersökning och visar på att arbetet vi gör tillsammans med näringslivet ger resultat, säger Camilla Palm, VD på Näringsliv Ulricehamn.

Förra året påbörjade Ulricehamns kommun och Näringsliv Ulricehamn ett arbete tillsammans med det lokala näringslivet för att med gemensamma krafter utveckla företagsklimatet. Som en del i förbättringsarbetet togs en näringslivsstrategi med utsikt mot 2025 fram. I strategin presenteras fyra fokusområden som tillsammans ska bidra till att uppnå planens övergripande mål – att årligen öka i Svenskt Näringslivs mätning och nå minst 3,8 av maximala 6,0 år 2025.

– Årets ranking är mycket glädjande. Den visar tydligt att vi är på rätt väg och att de åtgärder vi vidtagit tillsammans med näringslivet ger resultat. Men vi är inte i mål, detta är bara början på resan mot ett företagsklimat i toppklass, säger Gustaf Olsson, kommunchef.

Läs rapporten om Ulricehamn företagsklimat här

diagram om ranking

Tidsplan för näringslivsstrategin

6 oktober – dialogmöte och workshop

Här kan du läsa och vilka huvudområden som kom fram.

6 december – Referensgrupp hade möte

Referensgruppen består av representanter från näringslivet, förvaltningen – Ulricehamns kommun och Näringsliv Ulricehamn.

13 december – Arbetsgrupp hade möte

Arbetsgruppen består av representanter från den politiska ledningen, förvaltningen – Ulricehamns kommun, Företagarna och Näringsliv Ulricehamn.

16 december – Genomgång av arbetet med Svenskt Näringsliv

20 december – Utskick av utkast 3.0 till referensgrupp för kännedom

24 februari – Näringslivsstrategin är antagen

Nu börjar arbetet med att göra Ulricehamn till en bättre företagskommun!

1 december – Handlingsplanen godkänd

Den plan för hur arbetet ska gå till har nu klubbats politiskt i kommunen.

Välkommen att kontakta mig!

Camilla Palm - personal

Camilla Palm
VD/Näringslivschef
Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu