Starta företag – vi hjälper dig!

Har du en dröm eller affärsidé men inte vet hur du ska ta dig vidare för att starta företag? Behöver du bolla idéer med någon som har erfarenhet av entreprenörskap? Här får du tips som gör att du kommer igång.

Vi vill att det ska vara enkelt att starta eget och driva företag i Ulricehamn. Därför hjälper vi dig med rådgivning, kontakter, lokaler, marknadsföring och finansiering – både före, under och efter det att du har startat företag.

Vi på Näringsliv Ulricehamn utvecklar och stödjer både befintligt näringsliv och ny näringsverksamhet. I vårt arbetssätt ”en dörr in” har vi samlat kommunens interna resurser så en kontakt med oss ger den service du behöver!

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång med ditt företag.

Starta företag – Broschyr!

Verksamt.se har tagit fram en broschyr där du får en överblick över vad du behöver veta och göra för att starta och driva ett företag.
Informationen är indelad i faser som många företagare går igenom:

  • Fundera
  • Starta
  • Driva
  • Utveckla
  • Avveckla

Indelningen ger dig en bild av hur livet som företagare kan se ut.

Läs broschyren Starta företag genom att klicka på denna länken

Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Läs mer här!

Ansök om stöd

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle.

Hantering av slututbetalningar med anledning av Coronaviruset

Slututbetalningar och andra ärenden i pågående åtgärder prioriteras och vi arbetar för att hantera dessa skyndsamt.

Nu går det att söka klimatpremie för miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner i en ny klimatpremie. Premien ska främja introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner på marknaden och bidra till en minskning av utsläpp av växthusgaser. Klimatpremien beräknas finnas fram till 2023. Läs mer här!

Vilka kan söka premien?

Företag, kommuner och regioner kan söka statligt stöd för köp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Även leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är så kallad finansiell leasing, där leasingtagaren förbinder sig att köpa fordonet efter leasingtidens slut.

Vilka fordon är stödberättigade?

  • Tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.
  • Lastbilar som drivs av en kombination av ovanstående bränslen är också stödberättigad, exempelvis en laddhybrid som drivs av el och bioetanol.
  • Eldrivna arbetsmaskiner med en nettoeffekt över 75 kW. Arbetsmaskinerna delas in i motorredskap och traktorer enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordonen får drivas enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.

Välkommen kontakta oss!

Camilla Palm - personal

Camilla Palm

VD/Näringslivschef

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.

Patrik, landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringslivs- & Landsbygdsutvecklare
Projektsamordnare

Telefon: 0321-59 59 67
patrik.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivs- & landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.

Dag Andersson

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321-595963
dag.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivsutveckling och etableringar.

  • Kontaktuppgifter till Näringsliv Ulricehamn - Gamla stationshuset