Långa lastbilar – 34,5 meter High Capacity Transport (HCT)

Företag på Rönnåsen är med i utvecklingen!

1 december öppnade Trafikverket upp 450 mil väg för långa transporter i det svenska vägnätet. R40 är en del. Längre fordon har redan testat sträckan. Lager 157 på Rönnåsens industriområde har varit med i projektet.

Längre fordon innebär en miljöbesparing med mer last per fordon och färre transporter på vägen. Genom forskningsprojektet Autofreight har långa fordon med dispens kunnat köras mellan Borås och Göteborgs hamn ett par år. Nu öppnas möjligheten för fler i ett utökat vägnät i Sverige.

Regeringen beslutade under 2022 att 34,5 meter långa lastbilar nu får köra på Sveriges vägar, vilket möjliggjorts tack vare ett gediget arbete inom CLOSERS nätverk. Det kommer att medföra stora miljö- och kostnadsvinster inte bara för den svenska transportbranschen utan också för Sverige i stort. CLOSER är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. CLOSERS mål är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

Den del av vägnätet som nu öppnas är främst delar av Europavägnätet. För att se på möjligheterna att öppna ytterligare vägnät så kommer ett antal tester att fortsätta, framför allt de som är inriktade på trafiksäkerhetsfrågor, men det sker även forskning om möjligheten att elektrifiera HCT-fordonen.

Lager 157 på Rönnåsens industriområde har varit med i projektet och har haft dispens till att ta emot HCT-fordon. Framöver kommer de fortsätta att lossa och lasta cirka en gång i veckan.

– Det kan bli många fördelar med transportsamverkan på våra industriområden. Effektivitet, ekonomiskt och inte minst för miljön. Dock lite tidigt att säga hur man praktiskt löser det. Mer information och kunskap till dem det kan beröra behövs, menar Dag Andersson, näringslivutvecklare på Näringsliv Ulricehamn.

Kontaktperson:

  • Dag Andersson, Näringslivsutvecklare Näringsliv Ulricehamn.
    andersson@nuab.eu, 0321-59 59 63