Entreprenörskap & nyföretagande

Ulricehamn symbolI vår näringslivsstrategi, som ska visa vägen mot ett starkare företagsklimat fram till 2025, hittar vi ett fokusområde som belyser vikten av entreprenörskap och nyföretagande.

Hur ska vi skapa intresse för entreprenörskap och ge stöd åt drivna själar som vill påbörja en karriär som nyföretagare?

Nyföretagande och entreprenörskap är centralt för tillväxt av nya företag. Här har skolan en central roll för att skapa ett intresse för entreprenörskap. Samarbete ska ske med innovationssystemet så att nya företag får möjlighet att ta del av regionala stöd. För de individer som vill påbörja en ny karriär som egenföretagare skall det finnas stöd och rådgivning

– För att skapa tillväxt av nya företag behöver vi inspirera till entreprenörskap och ta tillvara på idéer som kan bidra till nyskapande och utveckling, säger Camilla Palm, VD på Näringsliv Ulricehamn.

Vart vill vi nå?

Vår näringslivsstrategi har ett övergripande mål – att årligen öka i Svenskt Näringslivs mätning ”Lokalt företagsklimat” och nå 3,8 av maximala 6,0 år 2025. För att nå dit har vi delat upp strategin i olika områden, varav ett fokuserar på entreprenörskap och nyföretagande.
– Varje år mäter Svenskt Näringsliv nyföretagandet på lokal nivå runt om i landet. Förra året hade vi i Ulricehamns kommun ett resultat på 8,27 per 1 000 invånare. Med näringslivsstrategin på plats och fokusområdet definierat siktar vi på att få nyföretagandet att öka till minst 9,0 år 2025, säger Camilla.
Från 8,27 till minst 9,0 alltså. Men vi har ytterligare en indikator. Enligt förra årets statistik från Svenskt Näringsliv var 14,49 procent av invånarna i Ulricehamns kommun företagsamma, jämfört med rikssnittet på 12,65. Trots det siktar vi på att öka till en nivå på minst 15 procent år 2025.

Hur når vi dit?

Att genom skolan väcka intresse för entreprenörskap hos eleverna är en väg att gå för att få nyföretagandet att öka i kommunen. Därför ska Ung Företagsamhet erbjudas till alla program på gymnasiet.
– Vi vill ge alla elever möjlighet att lära sig mer om företagande, få ett kontaktnät och göra verklighet av en idé genom att driva UF-företag under en del av gymnasietiden. På så vis kan vi få fler att inspireras av entreprenörskap och nyföretagande, säger Camilla.
För att skapa tillväxt av nya företag ska vi också erbjuda stöd och rådgivning för dig som är i uppstartsfasen. Det ska vi göra tillsammans med Företagsstart Sjuhärad – en regional organisation som startats upp av oss och flera andra kommuner för att bygga upp framtidens stöd till nyföretagare.

Läs gärna mer om näringslivsstrategin här

För mer information kontakta:

Camilla Palm - personal

Camilla Palm

VD/Näringslivschef

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.