Nya utlysningar av projektmedel för regional utveckling i Västra Götalands län

I februari öppnar Tillväxtverket för ansökningar till fyra utlysningar av projektmedel inom Europeiska regionalfonden i Västsverige. Det är möjligt att ansöka om både förstudier och genomförandeprojekt.

Ansökningarna öppnar 20 februari 2024 och stänger 19 mars 2024.

– Ökad innovationshöjd i livsmedelssystemet

– Påskynda övergången till cirkulär ekonomi i Västsverige

– Stärk små och medelstora företag i Västsverige

– Bidra till ökad användning av förnybar energi i Västsverige