Året som gått: En Summering av insatser och projekt!

Vi på Näringsliv Ulricehamn är stolta över det intensiva och inspirerande året som gått. I bolaget arbetar vi alla både strategiskt och operativt för att sätta Ulricehamn på kartan. Tillsammans kan vi genomföra fler och mer omfattande aktiviteter och uppdrag som stärker våra företag. Vår styrka sitter i vår samverkan och vår gemensamma passion för att utveckla Ulricehamn som boende-, etablerings- och besöksort. Att synliggöra vårt breda utbud av aktiviteter, bra boendemöjligheter för inflyttning och ett diversifierat näringsliv är ett av våra viktigaste uppdrag. Detta utgör en avgörande faktor för att stärka vår attraktionskraft. Vår ambition är att stödja och vägleda våra företag i deras strävan att växa och utvecklas. Att söka medel för att genomföra insatser som inte ryms i vår budget är tidskrävande men väldigt viktigt och en förutsättning för oss som kommun att utvecklas och växa.

 

Att summera ett års intensivt och varierat arbete är en utmaning i sig. Här har ni ett axplock av genomförda aktiviteter som vi hoppas har bidragit till att göra Ulricehamn till en än mer blomstrande plats för företagande, boende och besökare:

 • Ca. 1oo st företagsbesök
 • Nätverkaträffar
 • Uppstart att nätverk
 • Ca. 60 föreningsbesök
 • Nystartsrådgivningar
 • Samhällsbyggnadsfrukostar tillsammans med Ulricehamns kommun
 • Dialogluncher
 • Fredagsklubb med Företagarna Ulricehamn
 • Möten samt uppstart med EST/EMBRACE i olika delar i kommunen
 • Affärsskola för landsbygdsföretag
 • Projekt SnoWWOol
 • En dörr in tillsammans med förvaltningen
 • Samverkan i Boråsregionen gällande näringslivsfrågor som större etableringar och ökad attraktionskraft
 • Annonsering för etablering, inflyttning, och lediga lokaler
 • Projekt Språk på plats
 • Upphandlingsskola
 • Nystartskvällar med Företagsstart Sjuhärad
 • Google-utbildning med Företagsstart Sjuhärad
 • Landsbygdsutveckling med Landsbygdsalliansen
 • Arbete med Leader Sjuhärad
 • Sommarlovsentreprenörer UNG DRIVE
 • Arbete med UF – Ung företagsamhet Älvsborg
 • Samarbete med Creative Cluster, bland annat två inspirationsföreläsningar med Fru Vintage och Lisa Lemke
 • Galadagen 2023
 • Utveckla samverkan med SSA samordnare
 • Under temavecka Psykisk Hälsa hade vi föreläsning med Peter Rung
 • Hållbarhetsarbete
 • Projekt Home of Änglagård, genomförd med sökta medel – 500 000:- Ulricafonden
 • Kampanjarbete året om utefter säsong inom besöksnäringen
 • Driver Ulricehamns Turistbyrå
 • Styrelsemöten med Cityföreningen
 • Citygropsmöte med presentation av staden för 25 stadskärnor
 • Två tjejkvällar. Vår-, höst- och julmarknad. Lokala handelsdag. Motorlördag. Smaka på Ulricehamn. Jul dekorerat gågatan.
 • Frukostmöten för handlarna
 • Cityindexdragning
 • Administrerar Infartsskyltar väg 40, digitala infoskyltar Lassalyckan, strandpromenaden och i Gällstad.
 • Utskick av information och nyhetsbrev
 • En förstudie gällande volontärs och funktionärsarbete för evenemangsarrangörer tillsammans med Borås TME, Fritid & Folkhälsa i Borås, Ski Event och Fritidsförvaltningen i Ulricehamn.
 • Legacy arbete/sammanfattning av tre genomförda världscuptävlingar. Sökta medel från Kommunalförbundet på 1 miljon kronor i projektet.
 • Mätningar på tre av våra större evenemang – Diggiloo, Uport och seriespelet i Boule på Lassalyckan för att se marknadsmässiga och turistekonomiska faktorer
 • Arrangerade besök för en dansk influencer, Caroline Schack, där fokus var outdooraktiviteter. Vi arrangerade även ett besök för danska journalisten Caroline Brugge som skriver för Børn i byen, med fokus på skidor. Turistrådet Västsverige var samarbetsparter.
 • Arbetat med SISU kring evenemangsutveckling
 • Evenemang där vi har arbetat hands-on. Danska mästerskapen. Västgötaloppet. Diggiloo.
 • Projektledare för seriesammandraget i Boule med 800 deltagare fre-sön och I Ur & Skur 480 deltagare fre-sön.
 • Stöttat med evenemangsbidrag. Tagit fram en ny målportal som föreningar får låna när de arrangerar tävlingar.
 • Dialog med Svenska Fotbollsförbundet gällande ungdomslandskamper och läger. Förbundet har varit här och gjort site visit.
 • Idrott & destination – här knyter vi kontakter med förbunden. Fler spännande arrangemang till Ulricehamn 2024
 • Framtagning av broschyrer
 • Driver konton på Instagram, Facebook & LinkedIn för Ulricehamns Turistbyrå, Näringsliv Ulricehamn AB och Lassalyckans Vasaloppscenter, Ulricehamn

 

Om det är något du undrar är det bara att du hör av dig till oss. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Gott nytt år!