Att marknadsföra Ulricehamn

Näringsliv Ulricehamn AB ska skapa förutsättningar för att Ulricehamn ska vara en innovativ plats att driva och utveckla företag på. Genom marknadsföring lyfter vi varumärket Ulricehamn så det kopplas samman med en attraktiv ort för både boende, besökare och etableringar.

Marknadsföring ska finnas på relevanta platser utifrån våra målgrupper, vilka skiljer sig något mellan våra fokusområden.  Våra prioriterade geografiska områden är Borås, Jönköping, Halland, Göteborg och Danmark. Våra målgrupper är lokala företagare, potentiella inflyttare samt nya företag med behov av bra logistikläge. För besöksnäringen är det evenemangsbesökare och naturälskaren enligt turismens besöksnäringsprofil. Hemsidorna är vårt huvudinstrument för information och kommunikation. Hela bolagets kommunikation ska genomsyras av god service och kunden i fokus.

I varumärkesteorin är logotypen en avgörande del. Den är företagets ansikte utåt och förmedlar både ett första intryck och skapar en mer långsiktig relation. Rätt hanterad är logotypen en tillgång som skapar igenkänning och är en stark värdebärare. Ulricehamn har en lång tradition av textil och handeln med den. Ett faktum vi vill ta vara på. Logotypen består av ett blått tyg­band format till ett ”U”. På samma slingrande sätt som Ätran söker sig mot staden. Den blå färgen är en diskret flört med vattnets närvaro i staden men signalerar även friskhet och vår historia som kurort. Toning­arna ger ett modernt intryck och visar på rörelse och framåtanda.

Läs vår grafiska manual

 • Film och bild

  Vi på Näringsliv Ulricehamn arbetar mycket med både film och bild. Regelbundet tas nytt material fram för att hänga med i utvecklingen inom våra olika områden.

 • Sociala Medier

  Vi använder både Facebook, Instagram samt LinkedIn men vi använder olika medier för de olika arbetsområdena. Nedanstående konton administrerar vi:

 • Facebook

  • Näringsliv Ulricehamn
  • Ulricehamns Turistbyrå
  • Bo i Ulricehamn
  • Lassalyckans Vasaloppscenter, Ulricehamn
 • Instagram

  • @ulricehamnsturistbyra
  • @lassalyckansvasaloppscenter
  • @boiulricehamn
 • LinkedIn

  • Näringsliv Ulricehamn AB
 • Annonser

  Likt omvärlden går vi mer och mer mot digital marknadsföring inom våra olika arbetsområden. Däremot skiljer det sig inom områdena hur mycket vi gör det och det är beroende på hur branschen ser ut. För att marknadsföra Ulricehamn som både boendeort och besöksort har vi bland annat haft reklamfilm på SF.

 • Infartskyltar - informationsskyltar vid väg 40

  För att marknadsföra Ulricehamn för förbipasserande samt att visa bredden och mångfalden i det utbud som ges i Ulricehamn finns två stycken infartsskyltar vid väg 40. Vill ni synas? Läs mer om vad som gäller.

 • Kom närmare

  Vi har skapat kommunikationskonceptet ”Kom närmare”. Det sätter fingret på vår stads kanske mest unika värde – att vi är en stad där möjligheterna finns lite närmare. ”Kom närmare” är ett koncept som ger oss en grund att bygga vår kommunikation kring. Det kan användas i platsmarknadsföring som lockar turister och nya boende, men också för att attrahera nya företagare till kommunen. Och det är ett koncept som inte minst passar då vi kommunicerar till de som redan bor här. För visst mår en kommun bättre om vi vågar komma närmare varandra?

Välkommen kontakta oss!

Camilla Palm - personal

Camilla Palm

VD

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.

Helena Haglund - personal

Helena Haglund

Turistchef

Telefon: 0321- 59 59 64
helena.haglund@nuab.eu

Arbetar med den strategiska utvecklingen för turismen i kommunen.

Johanna Wichers - personal

Johanna Wichers

Turist- och Marknadskommunikatör

Telefon: 0321- 59 59 65
johanna.wichers@nuab.eu

Ansvarar för bolagets digitala kommunikation via hemsidor och sociala medier.