• Att vara företagare - Fyra personer som arbetar tillsammans vid ett bord
  • Att vara företagare - En kvinna sitter och arbetar vid en dator

Allt fler företag hittar till Ulricehamn. Här finns många starka varumärken representerade inom flera olika branscher. Med bra kommunikation, ett strategiskt och fördelaktigt logistikläge är Ulricehamn intressant för både nya och redan etablerade företag.

Att vara företagare i Ulricehamn

Vi finns för dig som vill utveckla ditt företagande och vi värnar om ett positivt företagsklimat i bygden.

Läs gärna mer om vårt uppdrag

Stort intresse för etablering i Ulricehamns kommun

I kommu­nen finns cirka 3 000 företag. Näringslivet är differentierat och det finns många företag inom tillverk­ning, bygg och handel. Det finns ett stort intresse från företag att etablera sig på Rönnåsens indu­striområde och även på andra platser runtom i kommunen.

De senaste åren visar på en tillväxt av företag inom besöksnäringen och tillsammans med dessa entreprenörer arbetar Näringsliv Ulricehamn aktivt med utveckling av besöksprodukter och upplevelser.

Tillsammans med branschorganisationer och fast­ighetsägare skapar vi en positiv handelsutveckling i kommunen. Att det i kommunen finns en bredd av och många små före­tag har visat sig vara en styrka i en föränderlig värld.

För att säkerställa att företagen i framtiden ska ha tillgång till personal med rätt kompetens så arbetar Näringsliv Ulricehamn för att stärka samarbetet mellan näringsliv, skola, högskola och övriga regionala branschorganisationer.

Några av de största arbetsgivarna i kommunen

I Ulricehamn finns flera starka tillväxtföretag, nedan finns några exempel:

”En dörr in”

För att underlättar tillståndsärenden, företagsetableringar och samordning mellan olika förvaltningar har vi utvecklat en fungerande modell som hjälper nyföretagare vid uppstart och etablerade företag rätt i olika frågor till kommunen, ”En dörr in”.

Välkommen att kontakta oss!

SE FILMEN OM FÖRETAGANDE I ULRICEHAMN

Kontakta oss, vi hjälper dig!

Camilla Palm - personal

Camilla Palm

VD/Näringslivschef

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.

Dag Andersson

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321-595963
dag.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivsutveckling och etableringar.

Patrik, landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringslivs- & Landsbygdsutvecklare
Projektsamordnare

Telefon: 0321-59 59 67
patrik.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivs- & landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.