• Lantrukare som luktar på nyslaget hö

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling kan förklaras som när landsbygdens värden och attraktivitet förstärks genom att tradition, arv och natur bevaras samtidigt som andra delar kan utvecklas och förändras.

Att skapa goda, jämställda, hållbara och långsiktiga förutsättningar och möjligheter för att hela kommunen ska kunna utvecklas till en attraktiv plats för boende, näringsliv och besökare.

Vårt uppdrag inom Landsbygdsutveckling

 • Samverkan

  Skapa förutsättningar och verka för samverkan mellan näringsliv, lokala nätverk, organisationer och Landsbygdsalliansen.

 • Rådgivning

  Ge stöd och råd till företagare, föreningar och nätverk som har sin verksamhet utanför centrala Ulricehamn.

 • Landsbygdsstöd

  Bereda och besluta ansökningar av kommunens landsbygdsstöd.

 • Samordning

  Landsbygdsutvecklaren verkar för samordning och som kontaktperson mellan näringsliv, föreningar, civilsamhälle och kommun.

Kostnadskrävande projektbidrag

Som utvecklingsgrupp eller landsbygdsförening finns det möjlighet att ansöka om bidrag för kostnadskrävande projekt och detta administreras och beslutas av landsbygdsutvecklaren.
För mer information och ansökningsformulär

Landsbygdsutveckling

Kommunen har en landsbygdsstrategi och handlingsplan som baseras på tre fokusområden:

 1. Kommunikation och infrastruktur
 2. Kommunen som samarbetspartner
 3. Boende

Dessa strategiområden är framtagna och prioriterade utifrån medborgardialoger och en enkätundersökning och är exempel på insatser för att utveckla och stärka Ulricehamns landsbygd. Uppdragen i handlingsplanen är åtgärder och aktiviteter som gör att kommunen skapar förutsättningar för att utveckla landsbygden och de mindre orterna så att förutsättningarna för att leva och bo på landsbygden är minst lika goda som i centralorten.

Se filmen om Landsbygden i Ulricehamn

Välkommen kontakta oss!

Patrik, landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringslivs- & Landsbygdsutvecklare
Projektsamordnare

Telefon: 0321-59 59 67
patrik.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivs- & landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.