• Vy från ovan på Rönnåsens industriområde

Etablera på Rönnåsens industriområde

Rönnåsens industriområde är en attraktiv plats för industri, verkstad och logistik med bra kommunikation. Har du planer på att etablera dig och ditt företag här i Ulricehamn? Vi hjälper dig snabbt tillrätta och förser dig med den information som du behöver. Genom att utnyttja vår kompetens och vårt nätverk av kontakter hjälper vi dig så din etablering här blir så smidig och enkel som möjligt.

Om Rönnåsens industriområde

Industriområdet Rönnåsen med 400 000 m² industrimark utmed väg 40 lockar import- och exportföretag från regionen som ser fördelarna med Ulricehamns strategiska läge. Här har du endast en timme till Göteborg, två flygplatser inom 45 minuters radie och en arbetsmarknadsregion som inkluderar kompetens från högskolor i såväl Göteborg som Borås och Jönköping. Det skapar goda förutsättningar för växande företag.

På Rönnåsen hittar du företag som AP&T, LKpex, Botek, Götessons, Lager 157 och Däckcenter.

Ulricehamns industrimark utökas och ett nytt område är på gång – Rönnåsen etapp 2. Planområdet är cirka 45 hektar och avgränsas i norr av RV 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. Markanvisning kommer preliminärt ske under 2023 och byggstart 2024. Hör av dig till oss på NUAB om du vill veta mera om detta.

Fakta

Typ av område: För industri, verkstad och logistik.

Tomtstorlek: Tomter i olika storlekar fördelade på 400 000 m² industrimark.

Byggbar tomtyta: 50 % söder om Rönnåsgatan

Höjd på fastighet: 15 m

Byggbar Tomtyta: 40 % norr om Rönnåsgatan

Höjd på fastighet: 15 m

Markpris: 150 – 375 kr/kvm

Fiber: 25 000 kr

Fjärrvärme: 150 000 kr (förutsatt att apparatrummet är nära närliggande industrigata)

Elanslutning: Endast offert ifrån Ulricehamns Energi, är beroende av företags behov av säkringsstorlek.

VA-avgifter (vatten, avlopp):
Tomt 5000 kvm: 241 080 kr
Tomt 10 000 kvm: 397 080 kr
Tomt 19 900 kvm: 628 740 kr

Avvikelser kan förekomma ifrån dessa uppgifter

Välkommen kontakta mig!

Camilla Palm - personal

Camilla Palm

VD/Näringslivschef

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.

Dag Andersson

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321-595963
dag.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivsutveckling och etableringar.

Patrik, landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringslivs- & Landsbygdsutvecklare
Projektsamordnare

Telefon: 0321-59 59 67
patrik.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivs- & landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.