• Nuabs personal

Personalen på Näringliv Ulricehamn

Ulricehamn symbolVi som arbetar här är Klas, Linda, Patrik, Linnea, Helena, Dag & Camilla.

Kontaktuppgifter till Näringsliv Ulricehamn – företagens naturliga samarbetspartner

Vi marknadsför Ulricehamn som en attraktiv ort för boende, besökare och etableringar. Vi hjälper dig med rådgivning och guidning i allt som hör företagande till.

Som företagens naturliga samarbetsparter hjälper och stöttar vi under hela processen, från dröm eller idé till färdigt företag. Vare sig det gäller rådgivning, kontakt med kommunen eller något helt annat. Vi är ett kommunalt bolag som arbetar med destinationsutveckling och näringslivsutveckling och ägs av Ulricehamns Stadshus AB.

Kontakta oss på NUAB:

info@nuab.eu

Camilla Palm - personal

Camilla Palm

VD/Näringslivschef

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.

Helena Haglund - personal

Helena Haglund

Turistchef

Telefon: 0321- 59 59 64
helena.haglund@nuab.eu

Arbetar med den strategiska utvecklingen för turismen i kommunen.

Patrik, landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringslivs- & Landsbygdsutvecklare
Projektsamordnare

Telefon: 0321-59 59 67
patrik.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivs- & landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.

Dag Andersson

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321-595963
dag.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivsutveckling och etableringar.

Klas Persson - personal

Klas Persson

Kommunikatör

Telefon: 0321-59 59 82
klas.persson@nuab.eu

Ansvarar för bolagets digitala kommunikation via hemsidor och sociala medier.

Turistkommunikatör Linnea

Linnea Persson

Turistkommunikatör

Telefon: 0321-59 59 60
linnea.persson@nuab.eu

Ansvarar för Ulricehamns Turistbyrå och ulricehamnsturistbyra.se. Kontaktperson för Lassalyckans Vasaloppscenter samt InfoPoint.

Linda Fritzon - personal

Linda Fritzson

Handelsstrateg

Telefon: 0321-59 59 69
linda.fritzson@nuab.eu

Arbetar med och för utveckling av handeln i Ulricehamn. Ansvarar för samt arrangerar event och aktiviteter för Ulricehamns Cityförening.

Gunilla Holgerson - personal

Gunilla Holgerson

Ekonomiansvarig

gunilla.holgerson@nuab.eu

Arbetar med bolagets ekonomi, administration och bokföring.

Johanna Wichers - personal

Johanna Wichers

Kommunikatör – Föräldraledig

Ansvarar för bolagets digitala kommunikation via hemsidor och sociala medier.

  • Kontaktuppgifter till Näringsliv Ulricehamn - Gamla stationshuset