Vad har vi lärt oss av att arrangera världscupen i längdskidor?

Tillsammans med Ulricehamn Ski Event utvärderar vi nu det arbete som gjorts under de tre världscuptävlingar som arrangerats. Här tittar vi på allt från värdskapet på arenan till vad tävlingarna genererar ur ett turistekonomiskt perspektiv. Under dessa år har vi tillsammans sökt cirka 1 miljon kronor från Sjuhärads Kommunalförbund i projektet Affärsutveckling för besöksnäring och event. Här har vi bland annat kompetensutvecklat våra entreprenörer i Sjuhärad i marknadsföring och vi har gjort studiebesök för att lära oss om hur andra arbetar.

Mätningar har gjorts för att se vilka effekter som världscupen skapat. Vi har gjort en förstudie gällande arbetet med volontärer, funktionärer och vilka verktyg som finns och hur vi kan arbeta med de delarna framåt. Projektmedlen bidrog också till att vi kunde producera vår digitala livesändning ”Studio Lassalyckan” under pandemiåret 2021, när vi inte fick ta emot någon publik på arenan. Vi arrangerade även föreläsningar med inriktning idrott och event.

Tanken med de beviljade medlen är att andra arrangörer ska kunna dra nytta och lärdom av de delar som vi arbetat med genom den information vi får fram. Det är av stor vikt och väldigt värdefullt att vi kan söka medel för att arbete med den här typen av frågor.

Legacy av idrottsevenemang är av mycket stor betydelse för idrottsrörelsen totalt men också för idrottsföreningen lokalt. Framtida intresse för idrott, uppskattning och stöd för idrottsrörelsen påverkas direkt av vilken legacy ett evenemang skapar. Legacy påverkar långt efter evenemanget. Dessutom sträcker sig legacy långt utanför idrottens värld där hela lokalsamhället kan påverkas av ett idrottsevenemang. Det kan vara i form av nya företag, en tydligare image, kunskapsberikade medborgare och en starkare vi-känsla. En definition av legacy kan helt enkelt formuleras som: ”Alla de materiella och immateriella effekter som finns kvar efter ett evenemang”. Fysiskt, kulturellt, socialt, politiskt och finansiellt kapital såväl som naturkapital och humankapital. Genom att använda begreppet kapital så görs det tydligt att dessa kapital är utbytbara mot varandra och kan kopplas samman.