• Vy över Ulricehamn och Åsunden

Infartsskyltar – informationsskyltar utmed väg 40

För att marknadsföra Ulricehamn för förbipasserande samt att visa bredden och mångfalden i det utbud som ges i Ulricehamn finns två stycken infartsskyltar vid väg 40, en i västra riktningen och en i östra. Skyltarna är ett komplement till övriga informationskanaler.

Riktlinjer för infartsskyltar vid motorvägen i Ulricehamns kommun

 • Ansvar och beslut

  Näringsliv Ulricehamn har uppdraget och ansvaret för uppdatering, kvalitetssäkring av budskapets innehåll och prioritering.

 • Budskapets innehåll

  • Skall rikta sig till genomresande, besökare och invånare.
  • Skall vara kort, enkelt och tydligt.
  • Kan vara samhällsinformation, kan användas för krisinformation.
  • Uppmärksamma eller gratulera personer eller företag med anknytning till Ulricehamn som har åstadkommit något extra, till exempel en idrottsprestation eller utmärkelse.
  • Skall följa riktlinjer från Länsstyrelsen och Trafikverket.
  • Kan innehålla allmän information om Ulricehamn.
 • Budskapet får inte innehålla

  • Får inte innehålla telefonnummer eller webbadresser från kommersiella aktörer.
  • Får inte innehålla information eller marknadsföra evenemang av politisk eller religiös karaktär. Undantag är om Ulricehamns kommun eller dess bolag är arrangör.
 • Generella budskap

  I valet mellan att exponera ett mindre evenemang med lågt, allmänt intresse för att ”fylla ut” kan Näringsliv Ulricehamn välja ett generellt budskap som stärker besöksmålet eller stadens profil.

 • Övrig information

  Större evenemang kan komma att prioriteras framför övriga arrangemang. Alla föreningar har möjlighet att lämna in önskemål. Näringsliv Ulricehamn har rätten att bestämma vilka evenemang som ska synas på skyltarna. Skyltarna kan ha flera, skiftande budskap vid behov. Det är samma budskap på båda skyltarna.

  All publicering på infartsskyltarna är kostnadsfri för att alla arrangörer ska få samma möjlighet till exponering. Det går alltså inte att köpa exponering på skyltarna.

  Näringsliv Ulricehamn avgör om det Ulricehamns kommersiella varumärke ska vara med i bilden.

 • Vill ni synas?

  Kontakta Näringsliv Ulricehamn via e-post info@nuab.eu

  Skicka information om typ av evenemang, datum, plats, högupplöst bild och arrangör. Budskap bör lämnas minst fyra veckor innan om ni vill vara säkra på att komma med i urvalsprocessen. Närlingsliv Ulricehamn förbehåller sig rätten att avbryta publicering av budskap vid samhällsviktig information eller vid ett större arrangemang. Publiceringsdatum kan därav skjutas fram eller bli borttaget.

Välkommen kontakta oss!

Klas Persson - personal

Klas Persson

Kommunikatör

Telefon: 0321-59 59 82
klas.persson@nuab.eu

Ansvarar för bolagets digitala kommunikation via hemsidor och sociala medier.

 • Kontaktuppgifter till Näringsliv Ulricehamn - Gamla stationshuset