GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Du och ditt företag behövs för att målen ska bli verklighet!

För att nå globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.

Hur kan du och ditt företag arbeta med de globala målen?

Det är allt viktigare för företag att arbeta med hållbarhet men hur ska man gå tillväga? Här på dessa sidor hittar du konkreta tips på vad du och ditt företag kan göra för att bidra: