GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Avskaffa extrem fattigdom,minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen samt främja fred och rättvisa. Du och ditt företag behövs för att målen ska bli verklighet!

För att nå globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.

Hur kan du och ditt företag arbeta med de globala målen?

Det är allt viktigare för företag att arbeta med hållbarhet men hur ska man gå tillväga? Här på dessa sidor hittar du konkreta tips på vad du och ditt företag kan göra för att bidra. Längre ned på sidan ser du hur vi på Näringsliv Ulricehamn arbetar med hållbarhet och de globala målen intern. Vill du ha tips är du alltid välkommen att kontakta Klas eller Patrik som leder detta arbetet inom bolaget.

Hur arbetar vi på Näringsliv Ulricehamn med de globala målen och hållbarhet?

Alla medarbetare i bolaget har tillsammans arbetat fram en gemensam satsning som vi alla ska fokusera extra mycket på inom hållbarhetsarbetet. Vi har utbildat oss inom de globala målen med hjälp av IPM i Ulricehamn samt CSR i Göteborg. Vi har numera en stående punkt på våra arbetsplatsträffar och personalmöten där vi påminner varandra om specifika mål, fokusområden och liknande.

För att göra hållbarhetsarbetet mer överskådligt har vi valt 4 fokusområden som vi alla står bakom. Inom dessa delar har vi tagit fram åtgärder som vi arbetar efter och har med oss i vårt arbete. Här ser du vilka mål vi valt och några exempel på hur vi jobbar med dom.

Nuabs personal

För mer information inom hållbarhetsarbete och de globala målen kontakta:

Patrik, landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringslivs- & Landsbygdsutvecklare
Projektsamordnare

Telefon: 0321-59 59 67
patrik.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivs- & landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.

Klas Persson - personal

Klas Persson

Kommunikatör

Telefon: 0321-59 59 82
klas.persson@nuab.eu

Ansvarar för bolagets digitala kommunikation via hemsidor och sociala medier.