Etablera i Ulricehamn – vi finns för dig och ditt företag!

Har du planer på att etablera i Ulricehamn? Kontakta oss på Näringsliv Ulricehamn. Vi hjälper dig att hitta mark för byggnation. Genom att nyttja vår kompentens och vårt nätverk av kontakter blir din etablering här så smidig och enkel som möjlig.

Vi har idag en del ledig industrimark, och vi arbetar för att ännu fler företag ska kunna etablera sig här. Därför har vi satsat på ett nytt industriområde, Rönnåsen 2, som ligger strax öster om centrum. Rönnåsen 2 kommer att byggas i etapper och är ett utmärkt alternativ för företag inom volymhandel, logistik och industri. Samtidigt pågår planer för ännu fler industriområden, då Ulricehamn växer och kommunen får allt fler förfrågningar från intresserade företag. Det är mycket glädjande och sporrar oss i vårt arbete!

Etableringsprocess

Budget

Förbered med en enkel skiss på byggnaden för att kunna få en ungefärlig kostnad över den planerade fastigheten. Prata eventuellt med en arkitekt eller ett byggbolag om du inte sitter på den kunskapen själv. Ett tips är att lägga in en extra post i budgeten för oförutsedda kostnader.

Kontakta banken

Prata med banken för att se om finansieringen är möjlig.

Leta mark

Vart önskar du att bygga? Tätorten eller på landsbygden? Vad är viktigt för dig och ditt företag? Här hittar du kommunala tomter till salu. 

Kontakta oss på Näringsliv Ulricehamn

Vi hjälper dig att hitta rätt område för din etablering. Vägleder dig till information om de områden som finns. Vi är kontakten in i kommunen och kommer hjälpa dig till en eventuell affär.

En dörr in

Näringsliv Ulricehamn och Ulricehamns kommun har möte för att underlätta företagsetableringar mellan olika förvaltningar. Ärendet diskuteras för att projektet ska flyta på så smidigt som möjligt.

Avtal och försäljning

Avtal med Ulricehamns kommun skrivs.

Kontakta Ulricehamns Energi

Kontakta Ulricehamns Energi, UEAB, för att kunna ansluta din fastighet och att ditt energibehov ska kunna tillgodoses.
www.ueab.se

Bygglov

Ska du bygga nytt eller bygga till krävs  ett bygglov eller en anmälan. Du behöver därför ha koll på bygglovsprocessens olika steg. Den hittar du här!

För mer information kontakta:

Dag Andersson

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321-595963
dag.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivsutveckling och etableringar.

Patrik, landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringslivs- & Landsbygdsutvecklare
Projektsamordnare

Telefon: 0321-59 59 67
patrik.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivs- & landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.

Camilla Palm - personal

Camilla Palm

VD/Näringslivschef

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.