• Starta företag - Två tjejer sitter och arbetar vid en dator

Näringslivsfakta Ulricehamn

Välkommen till näringsfakta för Ulricehamn.

Statistiska centralbyråns fakta om Ulricehamn. Här finns mycket matnyttig information om vår stad, kommun och våra invånare. Visste du att vi är över 24500 personer i Ulricehamns kommun? – Läs mer

Arbetslöshet månadsstatistik – Läs mer

Svenskt Näringslivs Företagsklimat – Läs mer

Företagarfakta Företagarna – Läs mer

Kommungranskning – NNRs granskning av regeltillämpling på kommunal nivå – Läs mer.

Här kan du söka bland över 3000 aktiva företag och organisationer inom vår kommun. Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt, UC AB. Uppdatering sker månadsvis.