• Näringsliv Ulricehamn - Personalen
  • Näringsliv Ulricehamn - Johanna och Linda

Vi är ett kommunalägt bolag som arbetar med destinationsutveckling och näringslivsutveckling. Vi finns till för dig som driver eller vill driva företag i Ulricehamns kommun.

Näringsliv Ulricehamn – företagens naturliga samarbetspartner

Vi marknadsför Ulricehamn som en attraktiv ort för boende, besökare och etableringar. Vi hjälper dig med rådgivning och guidning i allt som hör företagande till.

Som företagens naturliga samarbetsparter hjälper och stöttar vi under hela processen, från dröm eller idé till färdigt företag vare sig det gäller rådgivning, kontakt med kommunen eller något helt annat.

Läs mer om oss i vår digitala broschyr

Broschyr om Näringsliv Ulricehamn

Näringsliv Ulricehamn – vi finns till för dig

Vi lotsar företagare in i kommunen, verkar för fler etableringar, för att fler företag startas, säljer industrimark och marknadsför Ulricehamn som en attraktiv företagar-, besöks- och boendeort.

Hos oss kan du få rådgivning och guidning, vi finns här för dig, hela vägen.

Våra värdeord

Liten + stolt + annorlunda = handlingskraftig

Vår vision

Småstaden på världskartan.

Vår verksamhetsidé

Näringsliv Ulricehamn ska skapa förutsättningar för att Ulricehamn ska vara en innovativ plats att driva och utveckla företag på. Genom marknadsföring lyfter vi varumärket Ulricehamn så det kopplas samman med en attraktiv ort för både boende, besökare och etableringar.

Strategiska mål

  • Företagen i Ulricehamn ska se Näringsliv Ulricehamn som en naturlig samarbetspartner
  • Arbeta för en positiv utveckling av lokala företag och ett positivt företagsklimat
  • Arbeta för nya företagsetableringar
  • Stärka varumärket Ulricehamn
  • Öka besöksantalet
  • Kontaktuppgifter till Näringsliv Ulricehamn - Gamla stationshuset