Turism och turismutveckling

– en del av Näringsliv Ulricehamn

Målgrupp

Näringsliv Ulricehamn ska marknadsföra det utbud som finns till rätt målgrupper och i rätt kanaler. Vi vänder oss främst till den aktiva familjen som gillar friluftsliv, till träningsturisten och till de aktiva 55+.

Lite information i siffror

 • När det gäller vår webbsida och våra sociala medier så ser vi en stadig ökning. Vi har ca 100 000 besökare på vår hemsida årligen, www.ulricehamnsturistbyra.se.
 • I Ulricehamn har vi ca 310 000 gästnätter varav cirka 84 000 är kommersiella och antalet dagsbesök ligger på ca 725 000.
 • Vi har flest besökare från närområdet, men även en hel del gäster ifrån Tyskland & Danmark.

Vårt uppdrag inom turism

 • Informationskanal

  Vi ska vara den självklara informationskanalen för besökare och ortsbor. Och vi ska möta besökarna där de vill möta oss.

 • Turistbyrå

  Vi ska driva en helårsöppen turistbyrå – Ulricehamns Turistbyrå.

  Vi arbetar även med att utveckla och driva InfoPoints, serviceplatser och Locals.

 • Fler besökare

  Vi skapar goda förutsättningar för att få fler besökare genom att erbjuda attraktiva produkter & besöksmål.

 • Synliggöra företag & event

  Vi ska synliggöra företagen och de event och aktiviteter som arrangeras. Vi ska också vara en resurs för turistentreprenörerna att hjälpa till i processen med att ta fram nya produkter och utveckla redan befintliga.

 • Information entreprenör / gäst

  Vi ska informera entreprenörerna om vad gästen ställer för krav, vilka förväntningar som finns så att företagen kan utvecklas i rätt riktning. Se till att de utnyttjar naturliga kopplingar mellan aktörer så att de kan jobba tillsammans kring till exempel olika paketlösningar.

 • Rådgivare

  Vi ska vara rådgivare och ge företagen information om vad det finns för möjligheter till kompetensutveckling. Vi ska i egen regi arrangera träffar, kompetensutvecklingsprojekt och föreläsningar.

Turism - Tre lyckliga ungdomar som ska åka utförsåkning

Samarbete & marknadsföring

Vi arbetar tillsammans med Turistrådet Västsverige, vår regionala samverkansorganisation inom besöksnäringen. Även Sjuhärads Kommunalförbund stöttar oss i vårt arbete. Vi marknadsför det utbud vi har i kommunen till rätt målgrupper och i rätt kanaler. I så stor utsträckning som möjligt gör vi det tillsammans med dig som turistaktör.

Kampanjarbete gör vi tillsammans med Turistrådet Västsverige. När vi till exempel marknadsför oss som vinterdestination i Danmark gör vi oftast det i samarbete med närliggande kommuner med liknande förutsättningar som oss, för att få till ett bredare och intressantare utbud och en större marknadsföringsbudget (Falköping och Skövde).

Ulricehamns Kallbadhus

Ulricehamnsturistbyra.se och lassalyckan.se

Vi administrerar två webbsidor där vi visar upp det utbud vi har i kommunen. Här får de företag och aktörer inom besöksnäringen som vill finnas med. Vi skapar produktblad med utgångspunkt från information och bilder som vi får av företaget. På vår webbsida kan ni själva lägga in era evenemang i evenemangskalender.

Sociala medier

I våra sociala kanaler visitulricehamn, lassalyckansvasaloppscenter på Instagram och Ulricehamns Turistbyrå och Lassalyckans Vasaloppscenter på Facebook lyfter vi utbud och evenemang som finns på våra webbsidor. Vi jobbar aktivt med Facebook och Instagram där vi ger tips och inspiration till våra invånare och besökare. Vi erbjuder våra turistentreprenörer stöd och utbildningar i sociala medier för att kunna synas ännu mer på digitala plattformar.

Turism - Skidåkare

Vasaloppscenter

Ulricehamn har de senaste åren satsat hårt på att utveckla sin idrottsanläggning. Arbetet har gett resultat och Vasaloppet har godkänt Ulricehamn som Vasaloppscenter, det första officiella centrat i södra Sverige.

Lassalyckan Ulricehamn erbjuder nu Vasalöpare och andra motionärer kvalitetssäkrade träningsmöjligheter året om.

InfoPoint

InfoPoints & Serviceplatser

Turistbyrån har kompletteras med InfoPoint runt om i kommunen i ett led i att möta turisterna där de befinner sig. Förväntningarna på att de verksamheter som finns på orten ska kunna fungera som informationskanaler är i dag ganska så hög. Vi arbetar därför med InfoPoints. En InfoPoint kan vara ett kafé, en boendeanläggning, en bensinstation eller en butik. Alltså en plats där många turister befinner sig och de som arbetar på platsen har mer information om orten i stort och som gärna berättar och rekommenderar övrigt utbud i kommunen. Vi förser platserna med informationsställ, men också en utökad kunskap i form av utbildning, rundresor och informationsträffar där man besöker olika anläggningar för att få mer kunskap om utbudet.

Vi arbetar också med serviceplatser. Här finns det information i form av tryckt material i informationsställ för gästerna att tillgå.

Skylt med texten Gårdsbutik

Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige är ett regionalt finansierat bolag som samverkar med de 49 kommuner som finns i Västsverige kring besöksnäring. Verksamheten syftar till att driva besöksnäringsutveckling i samverkan med inhemska eller internationella partners och öka konkurrenskraften hos regionens företag.
Turistrådet Västsverige arbetar med kompetensutveckling och marknadskommunikation och är en plattform för samverkan.

Turistrådet Västsverige tillhandahåller ett brett spektrum av stöd och hjälp till verksamheter inom besöksnäringen. Sverige-Norden-Världen är ett system som tydliggör vilka insatser som erbjuds till vilka företag. Systemet säkerställer att verksamheter inom besöksnäringen har möjlighet att ingå i marknadsföringsaktiviteter och andra sammanhang baserat på den mognadsgrad som verksamheten har uppnått. Det är lika lätt för en liten som för en stor verksamhet att nå upp till de olika nivåerna. Kategoriseringen är kostnadsfri. Dock krävs insatser i form av tid samt en vilja att utvecklas.

Bo i Ulricehamn - Vy över Ulricehamn

Bild och film

Vi har bild och filmmaterial som ni gärna får ta del av när ni kommunicerar ert utbud och lyfter Ulricehamn som besöksmål.

Turism - familj som cyklar

Cykla & vandra i Sjuhärad – Outdoor Sjuhärad

Cykla & Vandra i Sjuhärad är ett samverkansprojekt. Här är fem (Borås, Tranemo, Svenljunga, Herrljunga, Ulricehamn) av åtta Sjuhäradskommuner projektägare och avsätter årligen medel för att driva naturturismfrågor och marknadsföra det utbudet vi har i Sjuhärad tillsammans.

Se filmen om Evenemangsstaden

Se filmen om Aktiviteter i Ulricehamn

Välkommen kontakta oss!

Helena Haglund - personal

Helena Haglund

Turistchef

Telefon: 0321- 59 59 64
helena.haglund@nuab.eu

Arbetar med den strategiska utvecklingen för turismen i kommunen.

Turistkommunikatör Linnea

Linnea Persson

Turistkommunikatör

Telefon: 0321-59 59 60
linnea.persson@nuab.eu

Ansvarar för Ulricehamns Turistbyrå och ulricehamnsturistbyra.se. Kontaktperson för Lassalyckans Vasaloppscenter samt InfoPoint.