• Siffror och symboler

Tillgänglighet för nuab.eu

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka ett mejl till info@nuab.se så att vi får veta att problemet finns.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Exempel på innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Det kan finnas innehållsbärande bilder som saknar textalternativ.
  • Det kan finnas dokument på webbplatsen som är inte tillgänglighetsanpassade eller inte fullt ut tillgänglighetsanpassade, exempelvis Pdf-, Word- och Exceldokument.
  • Det finns inbäddat innehåll från Facebook som vi inte kan påverka.

Vi har anlitat oberoende experter för att granska nuab.eu ur tillgänglighetssynpunkt. Den senaste bedömningen gjordes i september 2020. De protokoll och rapporter vi fått från sådana granskningar används för vårt arbete med att förbättra tillgängligheten.