Ett fortsatt bra företagsklimat i Ulricehamns kommun

Nu har Svenskt Näringsliv släppt resultatet av sin årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. För Ulricehamns del pekar resultatet något nedåt jämfört med föregående år, men fortsatt över Sverigesnittet.

– Vi har gått stadigt uppåt i enkäten de senaste åren, och årets resultat ligger fortsatt på en bra nivå. Möjligen är det den diskussion som pågått kring kommunens näringsbolag som bidragit till det marginella tapp vi ser i år. Överlag visar dock enkäten att vi gör rätt saker och att vi har goda förutsättningar att nå våra uppsatta mål. Tillsammans med näringslivet och våra invånare kan vi fortsätta utveckla vår kommun, säger Wiktor Öberg, kommunstyrelsens ordförande.

Ett område som tar flera kliv uppåt i årets mätning är skolans kontakter med näringslivet.

– Just samarbetet mellan skolan och näringslivet är något vi jobbat aktivt med, därför är det extra glädjande att se att våra företagare ser att det blivit bättre. Vi fortsätter vårt målinriktade arbete inom många områden. Årets resultat visar var vi är på rätt väg och vad vi behöver fortsätta att jobba med, säger Gustaf Olsson, kommunchef.

Det var i början av året som 99 företagare i kommunen svarade på enkäten från Svenskt Näringsliv om hur de upplever att det är att vara företagare i kommunen. Resultatet visar att det sammanfattande omdömet för företagsklimatet sjunker något jämfört med förra året, från 3,6 till 3,5. Resultatet är dock fortsatt något högre än Sverigesnittet och en del i en uppåtgående trend för kommunens företagsklimat.

Sedan kommunens näringslivsstrategi beslutades 2022 pågår ett målinriktat, gemensamt arbete mellan Ulricehamns kommun, Näringsliv Ulricehamn och det lokala näringslivet för att förbättra företagsklimatet. I strategin beskrivs de fyra fokusområden som tillsammans ska bidra till att nå det övergripande målet – att varje år klättra i Svenskt Näringslivs ranking och nå minst 3,8 av 6,0 möjliga år 2025.

– Årets svar visar att näringslivet är snabba på att reagera och engagerade i frågorna.  Det är positivt att man ser att vi har tät dialog med företagen. Det finns flera frågor som vi behöver arbeta ytterligare med för att vi ska nå det uppsatta målet, säger Camilla Palm, vd, Näringsliv Ulricehamn.