Språk på plats: En nyckel till integration och framgång

Ny kultur, nytt språk, nytt jobb, ny gemenskap. Förändringarna är många när flytten går till ett nytt land. Att komma in på en arbetsplats är viktigt, både för personen i fråga och för samhället. Vi har träffat Ahmad som arbetar på UBAB, Ulricehamns Betong, och Tariq och Kalid som arbetar på Engtex. Vägen till deras anställning har sett olika ut, men en sak har de gemensamt: de vill lära sig språket för att komma in i arbetslivet.

Att ha ett gemensamt språk på arbetsplatsen är avgörande både för företaget och dess anställda. Effektiv kommunikation är nyckeln till framgång, och när alla kan uttrycka sig tydligt och förstå varandra minskar risken för missförstånd och konflikter. Detta leder till en ökad produktivitet och arbetsglädje.

En gemensam språklig grund bidrar också till att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och värderade. När anställda kan kommunicera utan hinder, främjas samarbete och teamkänsla, vilket i sin tur stärker lojaliteten och minskar personalomsättningen.

För företaget innebär detta inte bara bättre sammanhållning och högre trivsel bland personalen, utan ofta också ett bättre resultat. Effektiv kommunikation möjliggör snabbare och mer exakta problemlösningar, vilket ger ett konkurrensmässigt försprång på marknaden.

Under 2022 började ett frö gro om idéen att ge SFI-undervisning ute på arbetsplatser, istället för att personal ska behöva ta sig till utbildningen. Sagt och gjort så skapades ”Språk på plats” genom ett samarbete mellan Näringsliv Ulricehamn, Kommunal Vuxenutbildning, Ulricehamns kommun – Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och näringslivet.

UBAB Ulricehamns Betong, Engtex och Haglunds Industri är några av de företag som deltagit i projektet. Under det senaste året har UBAB och Engtex varit aktiva deltagare. Utbildningen har anpassats så att all personal, oavsett språknivå, har kunnat delta. Företagen själva har kunnat vara med och forma utbildningen efter både företagets och den anställdes behov. Att Språk på plats är anpassningsbar tycker både UBAB och Engtex har varit enormt värdefullt. Dessutom undervisar Ulricehamns kommun – Arbetsmarknadsenheten några gånger per termin om övriga sociala frågor, vilket ger ett mervärde. Företagsledning på de båda företagen har sett stor utveckling genom att personalen nu förstår varandra och kan kommunicera på svenska. I år genomförde bland annat fyra personer SFI-provet och alla klarade det. Detta har gett eleverna ökat självförtroende och gett företagen en lojal arbetskraft. Det är en vinn-vinn-situation för alla inblandade.

Ahmad, en av deltagarna, säger att det har varit en stor förändring för honom både i arbetet och privatlivet.

Jag har utvecklats mycket och tycker att det är mycket bättre att få SFI-undervisning på arbetsplatsen.

I och med att utbildningen är på plats kan den anpassas efter arbetsuppgifterna och kopplas till konkreta sammanhang. Dessutom går ingen tid förlorad från familjen, vilket hjälper honom att få ihop vardagslivet.

Tariq och Kalid, som arbetar på Engtex, är otroligt tacksamma för både sina anställningar och möjligheten att få svenskundervisning på arbetstid. För Engtex har det blivit en kompetenshöjning att ha rekryterat dessa två medarbetare, då deras erfarenheter är svåra att finna på andra håll. I början var språket en utmaning, men tack vare Språk på plats har de gjort en enorm utveckling.

När vi pratar med företagen och deltagarna som gått Språk på plats, lyser allas ögon och vi kan verkligen se vilken stor förändring det har inneburit. Att alla förstår det gemensamma språket ger en stabil grund för både företaget och dess anställda att växa och utvecklas.

I höst, 2024, startar vi upp en ny omgång av Språk på plats och vi hoppas att ännu fler vill vara med för att stärka kompetensen.

Kontaktperson:

Patrik Andersson
Näringslivs- & Landsbygdsutvecklare
Projektsamordnare

Telefon: 0321-59 59 67
patrik.andersson@nuab.eu