Upphandlingsskola

Vässa din kompetens i anbudsförfarandet

Offentlig upphandling kan ge dig som företag trygga inkomster i flera år. Flera upplever det dock som krångligt och svårt att lämna in anbud. På Näringsliv Ulricehamn kommer  vi därför att köra en utbildning i hur upphandling går till. Utbildningen kommer ske kvällstid och är uppdelad på tre tillfällen. 28 september samt 4 och 11 oktober 2023.

Läs mera om upplägg och anmälan här!