Två kvinnor vid ett bord tittar på gemensamma anteckningar