Svenska för invandrare - ute på arbetsplatsen

Språk på plats

Kan SFI- undervisning ( Svenska för invandrare ) ske på arbetsplatsen istället för att personal på företagen ska ta sig in till centrum? Det var en fråga som vi fick till oss för ett tag sedan. Som det ser ut idag är många företag positiva till att låta de anställda som behöver stärka sina kunskaper i svenska språket göra det på arbetstid, men det tar ofta rätt lång tid. Undervisningen sker oftast inne i centrala Ulricehamn eller Borås, på en skola. Det tar tid för de anställda att åka fram och tillbaks. Kanske behöver man köra dom då körkort saknas. Kan man göra detta på ett smidigare sätt? Varför inte tänkte vi på NUAB!

Samarbete ger resultat

I samarbete med Kommunal Vuxenutbildning, Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och näringslivet har vi nu fått igång Språk på plats – dvs SFI ute på arbetsplatsen.
För att göra det möjligt enades vi om att vi håller till på de största arbetsplatserna i norra respektive södra delen av Ulricehamn och där behovet är störst. I Norra kommunen hålls detta hos UBAB Ulricehamns Betong AB i Timmele, i södra kommunen hos Haglund Industri AB i Rånnaväg. Ett trettiotal elever jämt fördelade på de två platserna deltar nu i undervisningen.
Under 10 veckor hösten 2022 är det utbildning 2 timmar per vecka på plats samt lika mycket självstudier och efter årsskiftet blir det en längre period med 20 veckor.
Vi är glada att kunna vara en del i denna utveckling och hoppas att det ska underlätta för företagen och de anställda!

För mer information kontakta:

Patrik, landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringslivs- & Landsbygdsutvecklare
Projektsamordnare

Telefon: 0321-59 59 67
patrik.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivs- & landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.