Språk på plats

Efter ett lyckat år med Språk på plats har vi nu startat igång igen med en ny grupp. SFI erbjuds ute på företag i kommunen istället för att de anställda ska behöva åka in till centralorten.

Näringsliv Ulricehamn i samarbete med Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen och näringslivet har startat upp en ny omgång med SFI utbildningen (Svenska för invandrare), som vi valt att kalla Språk på plats. Detta ger företagen möjlighet att språkutbilda sin personal i sitt närområde. Vinsterna är att det blir tidseffektivt för både deltagare och företagen samt att de erbjuds kompetensutveckling för sina anställda både inom språk och arbetsmiljö.

UBAB, Ulricehamns Betong, är fortsatt med i projektet och är platsen där språkundervisningen sker. Det startade vecka 42 och pågår nu i höst samt våren 2024.

Från vuxenutbildningen kommer lärare ut till UBAB och håller undervisningen där. AME kommer informera om kultur & arbetsmiljö. Det är ett 2-timmarspass per vecka på plats och därefter lika många timmars självstudier.

Efter första året med Språk på plats fick vi bra respons från deltagarna och vi såg utvecklingen som skedde. Några av deltagaren gjorde stora framsteg med sina SFI-prov. Det var ingen tvekan om att vi ville fortsätta projektet, säger Patrik Andersson, Landsbygdsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn.

Utbildningens mål och karaktär
Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla
– sin förmåga att läsa och skriva svenska,
– sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
– sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
– sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
– inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling med mera.

 

Kontaktperson: