Ulricehamns kommun är nominerad till Årets Hållbarhetskliv i Västsverige

  Turistrådet Västsverige kommer varje år med början 2021 att dela ut priset Årets Hållbarhetskliv. Detta är ett led i satsningen för en mer hållbar besöksnäring i Västsverige. Ansvariga för besöksnäringen i Sjuhärad har fått möjlighet att nominera en besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ som arbetar för en mer hållbar besöksnäring.

  2021-06-28

  Det kommunala initiativet/verksamheten drivs på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. De fyra principerna är: Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Bra för både boende och besökare. Fler besökare när och där det inte är fullt. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter.

  Ulricehamns kommun är de kommunala initiativ som juryn valt ut från Sjuhärad/Boråsregionen och är ett av fyra bidrag som kommer att granskas av huvudjuryn, där ett initiativ väljs ut och presenteras på turistrådsdagen den 11 november.

  KOMMUNALT INITIATIV – Ulricehamns kommun

  Juryns motivering: Området Lassalyckan har de senaste åren utvecklats till ett fantastiskt område för besökare och invånare. Det är otroligt positivt att Ulricehamns kommun investerar i utveckling av området och aktivt arbetar med att hålla dialog och skapa förutsättningar för att olika föreningar och entreprenörer ska kunna investera och driva verksamheter. Detta skapar en hållbar besöksnäring som även gynnar invånare, skapar arbetstillfällen och ett attraktivt utbud året om.

  Diplom och blommor delades ut torsdag 24 juni 2021 vid Informationstavlorna på Lassalyckan i Ulricehamn.

  Boråsregionen Sjuhärads delområdesjury har bestått av;
  EvaLotta Petersson Projektledare Destination Boråsregionen (Ordförande)
  Magnus Haggren, Förbundsdirektör Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  Petra Pettersson, Projektledare Klimat 2030 Science Park Borås

  Mer information om utmärkelsen Årets Hållbarhetskliv hittar du här!

  Ansluta sig till Hållbarhetsklivet

  Turistrådet Västsverige har också bjudit in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för att tillsammans med Turistrådet och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

  Ulricehamns kommun har anslutit sig till Hållbarhetsklivet och förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper och tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring.

  På plats för att ta emot nomineringen på Lassalyckan var kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C), turistchef Helena Haglund, Stefan Carlsson, driftsansvarig på Lassalyckan och Lars Runkvist avdelningschef fritid.

  För mer information kontakta:

  Helena Haglund - personal

  Helena Haglund

  Turistchef

  Telefon: 0321- 59 59 64
  helena.haglund@nuab.eu

  Arbetar med den strategiska utvecklingen för turismen i kommunen.