• Att vara företagare - Fyra personer som arbetar tillsammans vid ett bord

Kompetens- och resurskartläggning i Ulricehamn

300 personer behöver anställas av företag i Ulricehamns kommun inom den närmsta tiden. Dock anser 62% av företagen att det är svårt att hitta rätt kompetens. Under november 2021 genomförde vi på Näringsliv Ulricehamn en kompetens- och resurskartläggning.

2021-01-31

Det är företag med 3 anställda eller fler som har kontaktats via telefon för att vara med i kompetens- och resurskartläggningen. 192 företag svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 69%.

”Vi har gjort en liknande undersökning både 2017 och 2019, säger Sten Selin, näringslivsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn, och det är nu intressant att kunna jämföra resultaten mellan varandra.”

Det stora intresset att bygga ser ut att hålla i sig. Av 43 företag som säger sig behöva större lokaler inom något år, planerar 35 stycken att bygga eget.  Motsvarande siffra år 2019, innan pandemin, var det 31 företag som behövde större lokaler och 15 som planerade att bygga nytt. 2021 är det 9 st. som är i behov av ny mark för att kunna bygga jämfört med bara 2 st., år 2019. Intresset att hyra mer yta är däremot oförändrat från 2019.

På samma sätt har lediga lokalytor hos företagen minskat. 2017 och 2019 svarade 26 företag att de hade outnyttjade ytor som de kunde tänka sig att hyra ut. 2021 så var den siffran nere på 16. Inom 2-5 år är det färre företag som definitivt säger att de behöver större lokaler än tidigare, samtidigt som antal osäkra svar är större. 33 företag säger att de behöver större lokaler på några års sikt i 2021 års undersökning och hela 39 företag är osäkra. 2019 var det 43 som sa sig behöva större lokaler på några års sikt.

Fler företag räknar med att anställa mer personal än tidigare mätningar. Den arbetskraft som efterfrågas finns i en mängd olika yrken och branscher. Bland annat förare av nästan alla slags fordon samt olika yrken inom tillverkningsindustri och bygg. Efterfrågan finns även inom hotell och restaurang, lager och logistik, butikssäljare och innesäljare, ekonomi och andra administrativa yrken, marknadsföring och specialister av olika slag. Sammanräknat ger det ett uppskattat behov på ca. 300 personer. Samtidigt anser hela 62% av företagen att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens, en uppgång från tidigare år.

Intresset för alternativ till att anställa ökar kontinuerligt. 9% kommer i första hand expandera genom att hyra in mer personal mot 6% 2019 och 3% 2017. Hela 18% är osäkra om de kommer hyra in eller anställa, vilket kan tyda på att ännu fler överväger andra sätt att få tillgång till personal.

På Fredagsklubben den 4 februari kommer vi att presentera kompetens- och resurskartläggningen. Mer information om Fredagsklubben hittar du här!

För mer information kontakta:

Sten Selin
Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321- 59 59 63
sten.selin@nuab.eu

Arbetar med näringslivsutveckling i kommunen.