• Att vara företagare - En kvinna sitter och arbetar vid en dator

Ulricehamn symbol
Samarbeten skapar en tryggare stad

NUAB i samarbete för ett tryggare Ulricehamn!

I Ulricehamns kommun finns det en brottsförebyggande metod som kallas EST. Det står för Effektiv Samordning För trygghet. I samband med det har det startats ett inrapporteringssystem som heter Embrace. Vår handelsstrateg Linda Fritzson är sedan tidigare rapportör för centrala Ulricehamn. Nu ökas detta till Gällstad med omnejd där vår landsbygdsutvecklare Patrik kommer vara rapportör.

EMBRACE är en förkortning för ”Evidence-based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of interventions” och är ett IT-system som syftar till att ge stöd för att kunna rapportera in händelser om brott och otrygghet och insatser riktade mot detta, för att kunna kartlägga, analysera och sätta in effektiva insatser på goda grunder. Det ger verksamheter möjlighet att kartlägga och analysera även sådant som kan vara otrygghetsskapande men som aldrig leder till en polisanmälan, exempelvis otrygghetsskapande samling av personer eller ödsliga och mörka plats

EMBRACE kan användas för att gemensamt i samverkan kartlägga och analysera brott och otrygghet i din kommun. Det möjliggör ett mer systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Syftet med EMBRACE?

Att vara en användarvänlig och effektiv digital tjänst för att kartlägga och analysera brott och otrygghet och för att dokumentera och utvärdera insatser mot brott och otrygghet. Det ska även möjliggöra ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Målet med EMBRACE?

Att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet och på så sätt minska brott och otrygghet. EMBRACE ger förutsättningar för samhällsnytta. Det är kostnadseffektivt och användarvänligt och ger stöd för att kunna arbeta kunskapsbaserat, systematiskt och effektivt. Det möjliggör effektivare arbete med att minska otrygghet och brott. Ett tryggare samhälle med mindre brott är ett attraktivt och socialt hållbart samhälle.

Hur?

Inrapportering ska ske löpande, senast varje  måndag för att få med föregående vecka. När man rapporterar (mejlar) ska man förhålla sig till det viktigaste och ange när, var, hur.

När det hänt (klockslag, dag, vecka – vet man ej så är det okänt).
Var det hänt (vilken plats? – sida av skola, fastighet, platsen i parken. Var noga!
Hur/Vad som hänt ( Exempelvis Klotter, samling av personer, narkotikabrott, hot mfl)

I fritext ska man även beskriva kort vad som skett.

För mer information kontakta:

Patrik, landsbygdsutvecklare

Patrik Andersson

Näringslivs- & Landsbygdsutvecklare
Projektsamordnare

Telefon: 0321-59 59 67
patrik.andersson@nuab.eu

Arbetar med näringslivs- & landsbygdsutveckling och är kontaktperson mot Landsbygdsalliansen och övriga utvecklingsgrupper i Ulricehamns Kommun.

Linda Fritzon - personal

Linda Fritzson

Handelsstrateg

Telefon: 0321-59 59 69
linda.fritzson@nuab.eu

Arbetar med och för utveckling av handeln i Ulricehamn. Ansvarar för samt arrangerar event och aktiviteter för Ulricehamns Cityförening.