Helena och Marcus på Skip Nutrion på deras nya industritomt