TVÅ INDUSTRITOMTER SÅLDA

Två industritomter är nu sålda till nyetableringar i Ulricehamn. En på Hesters industriområde och en på Rönnåsen.

2020-01-23

Ulricehamnsföretaget Skip AB som tillverkar kosttillskott ska bygga en egen verksamhetslokal för tillverkning och lager. De har köpt 3 000 kvm mark på Verktygsgatan på Hesters industriområde.

Helena och Marcus på Skip Nutrion på deras nya industritomt

På Rönnåsen har företaget Svensk Industriförvaltningen, som är baserat i Lerum, köpt knappt 10 000 kvm mark. De har köpt den tomt som är närmast rondellen mellan Jönköpingsvägen och Rönnåsgatan, på norra sidan av Rönnåsgatan, och de blir granne med AP&T. På tomten ska de uppföra ett industrihotell med uthyrning av industri- och lagerlokaler. Den planerar att bygga 25-30 enheter med en storlek av 100 kvm per enhet, men det går även att få en större verksamhetsanpassad yta. Företagets representant Mats Johansson säger att de ser fram emot att bygga verksamhetslokaler i Ulricehamn och att de upplever ett positivt företagsklimat här. De håller nu på med att söka bygglov och hoppas att komma igång med bygget före sommaren.

Illustration idustritomt Rönnåsen

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Annica Berglund

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0321-59 59 63
annica.berglund@nuab.eu

Kontakt för företag som vill etablera, köpa industrimark och bostadsmark i Ulricehamn.