Näringsliv Ulricehamn och Borås Yrkeshögskola samarbetar för att marknadsföra Ulricehamn

Från vecka 38 och fyra veckor framåt kommer de studerande på utbildningen Digital AD/ Copy på Borås Yrkeshögskola jobba med Näringsliv Ulricehamn AB för att marknadsföra Ulricehamn som boende och arbetsort.

– Tanken är att de studerande ska arbeta ur fyra perspektiv; näringsliv/ politiken/ skola och pensionärer. Deras uppdrag är att ta fram koncept och angreppssätt för att marknadsföra Ulricehamn som boende- och arbetsort, vi ser väldigt mycket fram emot att följa deras arbete, säger Camilla Palm som är VD på Näringsliv Ulricehamn.

De studerande på Borås Yrkeshögskola kommer att samla in data ur de olika perspektiven, göra intervjuer, bearbeta detta sedan sammanställa detta i en presentation för Näringsliv Ulricehamn under slutet på vecka 41. I dessa tider kommer mycket av arbetet ske digitalt.

Klas Ekdahl är utbildningsledare på Borås Yrkeshögskola:
– Våra studerande har jobbat i koncept under hela utbildningen och det är vår strategi att samarbeta med företag och organisationer. Vi har haft dialog med Näringsliv Ulricehamn under en period och nu kändes det rätt att dra igång arbetet med detta. Det är första gången vi samarbetar med ettt mer destinationsbolag så det känns inspirerande och kul när Ulricehamn är så framåt och vill växa. Under vecka 39 kommer all datainsamling att ske och att vi inbjuder alla som är intresserade av att påverka Ulricehamns image och framtid ska kliva fram och tala med studenterna, avslutar Klas.

Info om Näringsliv Ulricehamn
Näringsliv Ulricehamn ska skapa förutsättningar för att Ulricehamn ska vara en innovativ plats att driva och utveckla företag på. Genom marknadsföring lyfter vi varumärket Ulricehamn

Info om Borås Yrkeshögskola
Borås yrkeshögskola erbjuder eftergymnasiala utbildningar som eftersöks av arbetslivet i vår region. 95 procent av våra studerande har jobb inom tre månader efter examen.
Läs mer om Borås Yrkeshögskola här


För mer information kontakta:

Camilla Palm, VD Näringsliv Ulricehamn
camilla.palm@nuab.eu
0321-59 59 62

Klas Ekdahl, Utbildningsledare Digital AD/ Copy Borås Yrkeshögskola
klas.ekdahl@boras.se
0706-54 73 60