Nätverk - Fyra personer runt ett bord, två tar i hand