• Kontaktuppgifter till Näringsliv Ulricehamn - Gamla stationshuset

Styrelsen i Näringsliv Ulricehamn

Näringsliv Ulricehamns AB är ett kommunalt bolag som har en styrelse bestående av ledamöter från såväl politiken som från företagsvärlden.

Styrelsens ansvar och uppdrag

Styrelsen ansvar för bolagets organisation. Utformar organisationen så att bästa förutsättningar för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Vill du veta mer om vårt styrelsearbete går det bra att kontakta oss!