Inspirationsträff för gröna näringar på Tångabo Gård

Den 17 november bjuder vi in lantbruks- och skogsentreprenör samt företag som verkar inom de gröna näringarna och som strävar efter att utveckla sitt företag och forma framtiden för sin bransch.

Näringsliv Ulricehamn (NUAB) tillsammans med Ludvig & Co., i samverkan med LRF Ulricehamn, Hushållningssällskapet och Leader Sjuhärad, bjuder in till en inspirationsträff med samtal, studiebesök och inspirerande föreläsning med gröna näringar i fokus. Representanter från kommunstyrelsen och kommunchef från Ulricehamns kommun kommer att finnas på plats.

 

Agenda:

10:00 Kaffe och Välkommen till Tångabo Gård NUAB och Ludvig & Co. informerar

10:10 Tångabo Gård visar upp sin verksamhet

10:40 NUAB

10:45 Ludvig & Co

10:50 Hushållningssällskapet

11:00 Leader Sjuhärad

11:10 LRF Ulricehamn

11:20 Hushållningssällskapet håller inspirationsföreläsning om avel och hur arbetet utvecklats inom bland annat mjölkbesättningar

11:50 Erik Öhlund berättar om ”Biokolutveckling”

12:20 Mikael Petersson från Ludvig & Co. ”Skruva på din ekonomi”

12:30 Kommunstyrelse, kommunchef information

12:40 Mingel med dryck och kalvdans, under tiden ges möjlighet till frågor.

13:00 Avslut

 

Vi som arrangerar:

Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB), ska skapa förutsättningar för att Ulricehamn ska vara en innovativ plats att driva och utveckla företag på. De marknadsför Ulricehamn som en attraktiv ort för boende, besökare och etableringar. De hjälper företag med rådgivning och guidning i allt som hör företagande till.

Ludvig & Co Ulricehamn, erbjuder dig en stor bredd av rådgivare med specialistkompetens inom allt från jordbruk och skogsbruk till en av många olika branscher.  De är starka på både enskilda företag och aktiebolag. Dessutom har de hög kompetens inom generationsskiften.

Hushållningssällskapet Sjuhärad, en fristående kunskapsorganisation och har som huvuduppgift att utveckla och förmedla kunskap till landsbygdens näringar. Det gör de genom forskning och utveckling, rådgivning och ett aktivt deltagande i aktiviteter och diskussioner.

Leader Sjuhärad, en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner genom att bevilja projektstöd. Leader är en metod där näringslivet, ideella och offentliga parter arbetar tillsammans för att utveckla sin plats. Tanken är att utveckling av platsen du bor på, bäst genomförs av er som bor och verkar där.

LRF Ulricehamn, 1 av de 47 kommungrupper som finns i LRF Västra Götaland, en intresse- och företagarorganisation. De arbetar med det som är viktigt för dig som bor eller verkar på landsbygden. Kommungruppernas roll är att påverka de kommunala politikerna och tjänstemännen för att det ska vara så lätt som möjligt att driva företag inom de gröna näringarna i kommunen.

Kontaktperson: