Företagsklimatet blir fortsatt bättre

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Idag, 23 maj presenterades resultatet av mätningen och svaret ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. För Ulricehamns del så är det övervägande positiv läsning. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,37 till 3, 62. Vi är nu över medel i Sverige som ligger på 3,46.
Det som sticker ut positivt och som får allra bäst betyg är allmänhetens attityder, mobilnät & bredband, företagens engagemang för företagsklimat samt påverkan av brottslighet/otrygghet. Det som fortsatt behöver stärkas upp är kommunens service & bemötande, upphandling samt tillgång till relevant kompetens.
Just upphandling är ett område vi på NUAB nu prioriterar och har haft en informationsträff om. Vi kommer även att erbjuda en utbildning i upphandling för näringslivet i Ulricehamn. Den intresseanmälan vi nyligen gått ut med har visat på ett mycket stort intresse kring detta. Mer kunskap tror vi kommer ge bättre inblick i anbudsförfarandet på sikt.
För två år sedan tog vi på NUAB tillsammans med Ulricehamns kommun samt Ulricehamns näringsliv initiativ till en ny strategi för att stärka företagsklimatet i kommunen. Näringslivsstrategin är politiskt förankrad och vi jobbar tillsammans för att hela tiden bli bättre. Vi enades om att prioritera vissa frågor och arbeta fram tydliga mål. Vi kan nu se att detta arbete ger resultat och att det går i rätt riktning. Dock fortsätter arbetet för att varje år klättra och nå sammanfattande omdömet på 3,8 år 2025. Undersökningen kan vi se tydliga områden som vi behöver arbeta extra hårt med framöver.
– Mycket positivt att vi ökar för andra året i rad. Jag ser det som att de tydliga och målinriktade satsningar vi gör verkligen ger resultat. Samtidigt är vi långt ifrån nöjda. Undersökningen ger oss tydliga svar på inom vilka områden vi behöver vidta ytterligare åtgärder, säger kommunchef Gustav Olsson.

– Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg. Man ser också tydligt i undersökningen vilka områden som behöver förbättras. Ett exempel är upphandling. Där har vi precis påbörjat ett arbete med olika insatser för att öka kunskapen och förbättra kommunikationen kring ämnet. Det är ett samarbete mellan näringsliv, kommun och oss på NUAB, vilket är en av nycklarna i att stärka företagsklimatet, säger Camilla Palm, vd på Näringsliv Ulricehamn AB.

Även kommunstyrelsen ordförande Wiktor Öberg kommenterade omdömet.

Väldigt glädjande att resultatet pekar uppåt för andra året i rad. Ett bra kvitto på att vi gör rätt saker och är på god väg att uppnå våra utsatta mål. Men också bra att rankningen identifierat vart vi behöver lägga extra fokus kommande år. Tillsammans med näringslivet och våra invånare kan vi fortsätta utveckla vår fantastiska kommun.

Läs rapporten om Ulricehamn företagsklimat här

Lär mer om rapporten här: Företagsklimat 2023 ulricehamn
Graf över företagsklimatet 2023