CITYINDEX – STADSKÄRNANS UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER

I oktober så hade vi ett frukostmöte där cityindex för Ulricehamn City presenterades. Det var en bra uppslutning med många deltagare med allt ifrån kommun, partiledare, fastighets- butiks- och restaurangägare.

20221129

Under 2021 ökade Ulricehamns stadskärna sin totala omsättning med 4,3 procent. Det är en starkare utveckling än andra jämförbara städer som i snitt ökade med 3,5 procent. Det visar årets rapport Cityindex, ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.
Handelsindex ökade från 92 till 96 ( av 100 ) och detta är ett måttsiffra som visar på hur stor del av Ulricehamns inköp som sker i Ulricehamn, istället för att åka till en annan kommun och handla.
Mer om handelsindex: Handelsindex ett mått som visar relationen mellan vad invånarna i kommunen konsumerar och vad butikerna på orten faktiskt omsätter. Är index 100 är konsumtionen och omsättningen likställda. Under 100 betyder det att butikerna omsätter mindre än vad invånarna konsumerar och att handeln sker på annan plats, utanför kommungränsen. Om det är index över 100, så omsätter butikerna mer än vad invånarna konsumerar och kommunen har ett handelsinflöde

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Linda Fritzon - personal

Linda Fritzson

Handelsstrateg

Telefon: 0321-59 59 69
linda.fritzson@nuab.eu

Arbetar med och för utveckling av handeln i Ulricehamn. Ansvarar för samt arrangerar event och aktiviteter för Ulricehamns Cityförening.