CITYINDEX – STADSKÄRNANS UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER

Den 20 november så hade vi ett frukostmöte där cityindex och visionen för Ulricehamn City presenterades, det var en bra uppslutning med 33 deltagare med allt ifrån kommun, partiledare, fastighets- butiks- och restaurangägare.

2019-11-28

Den totala kommersiella tillväxten i Ulricehamns stadskärna minskat med 9,0 procent eller ett tapp om 61 miljoner kronor avseende perioden 2017-2018. Den omsättningsmässigt största branschen i stadskärnan var dagligvaror följt av hem och fritid. Dagligvaruhandeln i stadskärnan, som domineras av Ica och Systembolaget, tappade 17,6 procent eller 60 miljoner kronor under 2018. Att ICA Maxi etablerades externt under mitten på 2018 är en starkt bidragande orsak till utvecklingen. Inom hem och fritid står apoteket, Team Sportia samt några elektronikbutiker för en stor del av branschens omsättning.

Under 2018 uppvisade branschen en negativ utveckling och försäljningen minskade med 1,9 procent eller 4 miljoner kronor jämfört med året innan. Förändringen kan till stor del förklaras av förändringar för de jämförbara butikerna. Med jämförbara butiker avses butiker som haft verksamhet både under 2017 och 2018.

Beklädnad är en av de branscher som påverkas mest av den ökade konkurrensen från e-handeln, men branschen påverkas också av att kläder har tappat som statusmarkör bland de svenska konsumenterna. Istället har heminredning, resor, restauranger och upplevelser fått ökad uppmärksamhet. Mellan 2017 och 2018 minskade beklädnadshandeln i stadskärnan med 4,6 procent eller 2 miljoner kronor.

Hotell och restaurang var den bransch som ökade mest under perioden och växte med 6,5 procent eller 4 miljoner kronor, vilket till stor del beror på en positiv utveckling för de jämförbara enheterna.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Linda Fritzon - personal

Linda Fritzson

Handelsstrateg

Telefon: 0321-59 59 69
linda.fritzson@nuab.eu

Arbetar med och för utveckling av handeln i Ulricehamn. Ansvarar för samt arrangerar event och aktiviteter för Ulricehamns Cityförening.