Det finska U21 landslaget i fotboll laddade nyligen upp i Ulricehamn och på Lassalyckan inför sin träningslandskamp mot det svenska U21 landslaget på Borås Arena. Under december kommer lag från Norge, Lettland och Tyskland att spela träningslandskamper i ishallen och under våren kommer det att spelas en fyrnationsturnering med hockeyspelare från Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz.

Det är fantastiskt roligt att valet faller på Ulricehamn när föreningar och förbund ska ge sig iväg ut på träningsläger eller genomföra andra typer av arrangemang. Här finns engagerade föreningsmänniskor, ett näringsliv som ser värdet i att ta väl hand om spelare och ledare, och en kommunal organisation som ser till att vi har en anläggning i världsklass. Arenan är fantastisk med en hotellanläggning på gångavstånd från planer och hallar och där tillgång till gym och andra faciliteter finns i direkt anslutning. Att vi har en sådan kapacitet är värdefullt.

Vi på NUAB tillsammans med Fritidsenheten för dialog med Svenska Fotbollsförbundet gällande ungdomslandskamper och läger. Representanter från förbundet har varit på plats och såg absolut en potential i att vi skulle kunna arrangera den typen av arrangemang. Att tillsammans med aktörer från både näringsliv och föreningsliv få rodda i såna här arrangemang tror vi är viktigt. Att det skapar fler affärsmöjligheter och en öka kännedom om Ulricehamn och det utbud vi erbjuder. Tillsammans tar vi oss an nya uppgifter och utvecklar vårt värdskap.

Tillsammans med Ulricehamn Ski Event utvärderar vi nu det arbete som gjorts under de tre världscuptävlingar som arrangerats. Här tittar vi på allt från värdskapet på arenan till vad tävlingarna genererar ur ett turistekonomiskt perspektiv. Under dessa år har vi tillsammans sökt cirka 1 miljon kronor från Sjuhärads Kommunalförbund i projektet Affärsutveckling för besöksnäring och event. Här har vi bland annat kompetensutvecklat våra entreprenörer i Sjuhärad i marknadsföring och vi har gjort studiebesök för att lära oss om hur andra arbetar.

Mätningar har gjorts för att se vilka effekter som världscupen skapat. Vi har gjort en förstudie gällande arbetet med volontärer, funktionärer och vilka verktyg som finns och hur vi kan arbeta med de delarna framåt. Projektmedlen bidrog också till att vi kunde producera vår digitala livesändning ”Studio Lassalyckan” under pandemiåret 2021, när vi inte fick ta emot någon publik på arenan. Vi arrangerade även föreläsningar med inriktning idrott och event.

Tanken med de beviljade medlen är att andra arrangörer ska kunna dra nytta och lärdom av de delar som vi arbetat med genom den information vi får fram. Det är av stor vikt och väldigt värdefullt att vi kan söka medel för att arbete med den här typen av frågor.

Legacy av idrottsevenemang är av mycket stor betydelse för idrottsrörelsen totalt men också för idrottsföreningen lokalt. Framtida intresse för idrott, uppskattning och stöd för idrottsrörelsen påverkas direkt av vilken legacy ett evenemang skapar. Legacy påverkar långt efter evenemanget. Dessutom sträcker sig legacy långt utanför idrottens värld där hela lokalsamhället kan påverkas av ett idrottsevenemang. Det kan vara i form av nya företag, en tydligare image, kunskapsberikade medborgare och en starkare vi-känsla. En definition av legacy kan helt enkelt formuleras som: ”Alla de materiella och immateriella effekter som finns kvar efter ett evenemang”. Fysiskt, kulturellt, socialt, politiskt och finansiellt kapital såväl som naturkapital och humankapital. Genom att använda begreppet kapital så görs det tydligt att dessa kapital är utbytbara mot varandra och kan kopplas samman.

Häromveckan kom Cityindexet för 2022. Det är den statistiken som visar hur det går för handeln i citykärnan och i kommunen.
Handeln går fantastiskt! Vi har gjort en omsättningsutveckling med totalt 11% i stadskärnan, det är mer än andra jämförbara städer. Den bransch som gick bäst var hotell och restaurang, medan kommersiell service hade det tuffast. Handelsindexet i kommunen är upp på 98 av 100.

 

Kontaktperson:
Linda Fritzon, Handelsstrateg Näringsliv Ulricehamn.
linda.fritzon@nuab.eu, 0321-59 59 69

 

I februari öppnar Tillväxtverket för ansökningar till fyra utlysningar av projektmedel inom Europeiska regionalfonden i Västsverige. Det är möjligt att ansöka om både förstudier och genomförandeprojekt.

Ansökningarna öppnar 20 februari 2024 och stänger 19 mars 2024.

– Ökad innovationshöjd i livsmedelssystemet

– Påskynda övergången till cirkulär ekonomi i Västsverige

– Stärk små och medelstora företag i Västsverige

– Bidra till ökad användning av förnybar energi i Västsverige

Många kan ibland känna sig ensamma i sina roller och har många olika uppdrag på sitt bord. Du ska ofta kunna mycket inom många olika områden och ansvara för att företaget syns både internt och externt.

Vi på Näringsliv Ulricehamn vill skapa ett nytt nätverk för att du ska träffa likasinnade och kunna utbyta kunskap och erfarenheter. Vi gör det tillsammans med IPM som finns lokalt här i Ulricehamn med alla sina specialister. Under varje träff är tanken att vi ska ha ett tema utefter vad gruppen söker och vad som är aktuellt just nu. Tillsammans ska vi komma framåt och utveckla våra kunskaper till nästa nivå.

Vår första träff blir den 8 december kl 8:00-10:00 på IPM med temat AI i praktiken, hur använder du den nya tekniken för att få bättre effekt och effektivisera marknadsarbetet.

Kontaktperson:
• Johanna Wichers, Kommunikatör Näringsliv Ulricehamn.
johanna.wichers@nuab.eu, 0321-59 59 65
• Camilla Palm, VD Näringsliv Ulricehamn.
camilla.palm@nuab.eu 0321-59 59 62

Den 17 november bjuder vi in lantbruks- och skogsentreprenör samt företag som verkar inom de gröna näringarna och som strävar efter att utveckla sitt företag och forma framtiden för sin bransch.

Näringsliv Ulricehamn (NUAB) tillsammans med Ludvig & Co., i samverkan med LRF Ulricehamn, Hushållningssällskapet och Leader Sjuhärad, bjuder in till en inspirationsträff med samtal, studiebesök och inspirerande föreläsning med gröna näringar i fokus. Representanter från kommunstyrelsen och kommunchef från Ulricehamns kommun kommer att finnas på plats.

 

Agenda:

10:00 Kaffe och Välkommen till Tångabo Gård NUAB och Ludvig & Co. informerar

10:10 Tångabo Gård visar upp sin verksamhet

10:40 NUAB

10:45 Ludvig & Co

10:50 Hushållningssällskapet

11:00 Leader Sjuhärad

11:10 LRF Ulricehamn

11:20 Hushållningssällskapet håller inspirationsföreläsning om avel och hur arbetet utvecklats inom bland annat mjölkbesättningar

11:50 Erik Öhlund berättar om ”Biokolutveckling”

12:20 Mikael Petersson från Ludvig & Co. ”Skruva på din ekonomi”

12:30 Kommunstyrelse, kommunchef information

12:40 Mingel med dryck och kalvdans, under tiden ges möjlighet till frågor.

13:00 Avslut

 

Vi som arrangerar:

Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB), ska skapa förutsättningar för att Ulricehamn ska vara en innovativ plats att driva och utveckla företag på. De marknadsför Ulricehamn som en attraktiv ort för boende, besökare och etableringar. De hjälper företag med rådgivning och guidning i allt som hör företagande till.

Ludvig & Co Ulricehamn, erbjuder dig en stor bredd av rådgivare med specialistkompetens inom allt från jordbruk och skogsbruk till en av många olika branscher.  De är starka på både enskilda företag och aktiebolag. Dessutom har de hög kompetens inom generationsskiften.

Hushållningssällskapet Sjuhärad, en fristående kunskapsorganisation och har som huvuduppgift att utveckla och förmedla kunskap till landsbygdens näringar. Det gör de genom forskning och utveckling, rådgivning och ett aktivt deltagande i aktiviteter och diskussioner.

Leader Sjuhärad, en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner genom att bevilja projektstöd. Leader är en metod där näringslivet, ideella och offentliga parter arbetar tillsammans för att utveckla sin plats. Tanken är att utveckling av platsen du bor på, bäst genomförs av er som bor och verkar där.

LRF Ulricehamn, 1 av de 47 kommungrupper som finns i LRF Västra Götaland, en intresse- och företagarorganisation. De arbetar med det som är viktigt för dig som bor eller verkar på landsbygden. Kommungruppernas roll är att påverka de kommunala politikerna och tjänstemännen för att det ska vara så lätt som möjligt att driva företag inom de gröna näringarna i kommunen.

Kontaktperson:

Efter ett lyckat år med Språk på plats har vi nu startat igång igen med en ny grupp. SFI erbjuds ute på företag i kommunen istället för att de anställda ska behöva åka in till centralorten.

Näringsliv Ulricehamn i samarbete med Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen och näringslivet har startat upp en ny omgång med SFI utbildningen (Svenska för invandrare), som vi valt att kalla Språk på plats. Detta ger företagen möjlighet att språkutbilda sin personal i sitt närområde. Vinsterna är att det blir tidseffektivt för både deltagare och företagen samt att de erbjuds kompetensutveckling för sina anställda både inom språk och arbetsmiljö.

UBAB, Ulricehamns Betong, är fortsatt med i projektet och är platsen där språkundervisningen sker. Det startade vecka 42 och pågår nu i höst samt våren 2024.

Från vuxenutbildningen kommer lärare ut till UBAB och håller undervisningen där. AME kommer informera om kultur & arbetsmiljö. Det är ett 2-timmarspass per vecka på plats och därefter lika många timmars självstudier.

Efter första året med Språk på plats fick vi bra respons från deltagarna och vi såg utvecklingen som skedde. Några av deltagaren gjorde stora framsteg med sina SFI-prov. Det var ingen tvekan om att vi ville fortsätta projektet, säger Patrik Andersson, Landsbygdsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn.

Utbildningens mål och karaktär
Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla
– sin förmåga att läsa och skriva svenska,
– sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
– sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
– sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
– inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling med mera.

 

Kontaktperson:

änglagårdsrekvisita med ulricafondens logga

Colin Nutley är för invånarna i Ulricehamn en välkänd person och hans kärlek till bygden är stark. Colin har återvänt till Ulricehamn för att spela in filmer och serier inte mindre än sex gånger och har tillsammans med sitt team spenderat långa perioder här nere med intensivt arbete. Colin och Helena kallar Ulricehamn för sin filmstad och lyfter alltid hur vänligt mottagna de blir och den glädje de möter från Ulricehamnarna. Till hösten kommer Colins hyllade och älskade film Änglagård att sättas upp som musikal på Oscarsteatern i Stockholm, men inte i Colins regi. Däremot är Colin mån om att vi återigen tar tillfället i akt och visar på ursprunget till Änglagård. Var han hämtade sin inspiration och vart filmerna spelades in. Samarbetet mellan oss på Näringsliv Ulricehamn och Colin Nutley har under åren vuxit sig starkt och att vi får möjligheten att fortsätta använda varumärket Änglagård är fantastiskt roligt och av stor betydelse för Ulricehamn.

 

En förälskelse tog Colin Nutley till den lilla byn Liared i Ulricehamn. Även om kärleken så småningom tog slut, bestod romansen till Liared och Ulricehamn som har resulterat i bland annat den svenska klassikern Änglagård. ”Mina allra bästa sommarminnen är de som jag bär med mig från Liared… min kärleksaffär med Liared kommer aldrig att ta slut.” – Colin Nutley.

 

Vi på Näringsliv Ulricehamn har med anledning av att filmen blir musikal påbörjat arbetet med att arrangera en Änglagårdsutställning där vi kommer att visa foton, rekvisita, filmklipp, fordon och annat spännande material från inspelningarna som pågick från tidigt 90-tal till runt 2009. Den sista filmen Änglagård – Tredje gången gillt hade världspremiär i Ulricehamn 2010. Vid 25-års jubileet arrangerade vi en mindre utställning men nu skalar vi upp och gör den i ett större format. Vi har med stöttning från Ulricehamns Sparbank och Ulricafonden kunnat förverkliga den här idén och utställningen kommer byggas upp i bottenplan på Sparbankshuset. Utställningen öppnar den 3 augusti och håller sedan öppet fram till och med oktober.

 

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Idag, 23 maj presenterades resultatet av mätningen och svaret ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. För Ulricehamns del så är det övervägande positiv läsning. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,37 till 3, 62. Vi är nu över medel i Sverige som ligger på 3,46.
Det som sticker ut positivt och som får allra bäst betyg är allmänhetens attityder, mobilnät & bredband, företagens engagemang för företagsklimat samt påverkan av brottslighet/otrygghet. Det som fortsatt behöver stärkas upp är kommunens service & bemötande, upphandling samt tillgång till relevant kompetens.
Just upphandling är ett område vi på NUAB nu prioriterar och har haft en informationsträff om. Vi kommer även att erbjuda en utbildning i upphandling för näringslivet i Ulricehamn. Den intresseanmälan vi nyligen gått ut med har visat på ett mycket stort intresse kring detta. Mer kunskap tror vi kommer ge bättre inblick i anbudsförfarandet på sikt.
För två år sedan tog vi på NUAB tillsammans med Ulricehamns kommun samt Ulricehamns näringsliv initiativ till en ny strategi för att stärka företagsklimatet i kommunen. Näringslivsstrategin är politiskt förankrad och vi jobbar tillsammans för att hela tiden bli bättre. Vi enades om att prioritera vissa frågor och arbeta fram tydliga mål. Vi kan nu se att detta arbete ger resultat och att det går i rätt riktning. Dock fortsätter arbetet för att varje år klättra och nå sammanfattande omdömet på 3,8 år 2025. Undersökningen kan vi se tydliga områden som vi behöver arbeta extra hårt med framöver.
– Mycket positivt att vi ökar för andra året i rad. Jag ser det som att de tydliga och målinriktade satsningar vi gör verkligen ger resultat. Samtidigt är vi långt ifrån nöjda. Undersökningen ger oss tydliga svar på inom vilka områden vi behöver vidta ytterligare åtgärder, säger kommunchef Gustav Olsson.

– Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg. Man ser också tydligt i undersökningen vilka områden som behöver förbättras. Ett exempel är upphandling. Där har vi precis påbörjat ett arbete med olika insatser för att öka kunskapen och förbättra kommunikationen kring ämnet. Det är ett samarbete mellan näringsliv, kommun och oss på NUAB, vilket är en av nycklarna i att stärka företagsklimatet, säger Camilla Palm, vd på Näringsliv Ulricehamn AB.

Även kommunstyrelsen ordförande Wiktor Öberg kommenterade omdömet.

Väldigt glädjande att resultatet pekar uppåt för andra året i rad. Ett bra kvitto på att vi gör rätt saker och är på god väg att uppnå våra utsatta mål. Men också bra att rankningen identifierat vart vi behöver lägga extra fokus kommande år. Tillsammans med näringslivet och våra invånare kan vi fortsätta utveckla vår fantastiska kommun.

Läs rapporten om Ulricehamn företagsklimat här

Lär mer om rapporten här: Företagsklimat 2023 ulricehamn
Graf över företagsklimatet 2023