Efter ett lyckat år med Språk på plats har vi nu startat igång igen med en ny grupp. SFI erbjuds ute på företag i kommunen istället för att de anställda ska behöva åka in till centralorten.

Näringsliv Ulricehamn i samarbete med Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen och näringslivet har startat upp en ny omgång med SFI utbildningen (Svenska för invandrare), som vi valt att kalla Språk på plats. Detta ger företagen möjlighet att språkutbilda sin personal i sitt närområde. Vinsterna är att det blir tidseffektivt för både deltagare och företagen samt att de erbjuds kompetensutveckling för sina anställda både inom språk och arbetsmiljö.

UBAB, Ulricehamns Betong, är fortsatt med i projektet och är platsen där språkundervisningen sker. Det startade vecka 42 och pågår nu i höst samt våren 2024.

Från vuxenutbildningen kommer lärare ut till UBAB och håller undervisningen där. AME kommer informera om kultur & arbetsmiljö. Det är ett 2-timmarspass per vecka på plats och därefter lika många timmars självstudier.

Efter första året med Språk på plats fick vi bra respons från deltagarna och vi såg utvecklingen som skedde. Några av deltagaren gjorde stora framsteg med sina SFI-prov. Det var ingen tvekan om att vi ville fortsätta projektet, säger Patrik Andersson, Landsbygdsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn.

Utbildningens mål och karaktär
Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla
– sin förmåga att läsa och skriva svenska,
– sin förmåga att tala, lyssna och samtala på svenska,
– sin förmåga att förstå talad och skriven svenska,
– sin förmåga att anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer,
– inlärnings-, läs- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling med mera.

 

Kontaktperson:

änglagårdsrekvisita med ulricafondens logga

Colin Nutley är för invånarna i Ulricehamn en välkänd person och hans kärlek till bygden är stark. Colin har återvänt till Ulricehamn för att spela in filmer och serier inte mindre än sex gånger och har tillsammans med sitt team spenderat långa perioder här nere med intensivt arbete. Colin och Helena kallar Ulricehamn för sin filmstad och lyfter alltid hur vänligt mottagna de blir och den glädje de möter från Ulricehamnarna. Till hösten kommer Colins hyllade och älskade film Änglagård att sättas upp som musikal på Oscarsteatern i Stockholm, men inte i Colins regi. Däremot är Colin mån om att vi återigen tar tillfället i akt och visar på ursprunget till Änglagård. Var han hämtade sin inspiration och vart filmerna spelades in. Samarbetet mellan oss på Näringsliv Ulricehamn och Colin Nutley har under åren vuxit sig starkt och att vi får möjligheten att fortsätta använda varumärket Änglagård är fantastiskt roligt och av stor betydelse för Ulricehamn.

 

En förälskelse tog Colin Nutley till den lilla byn Liared i Ulricehamn. Även om kärleken så småningom tog slut, bestod romansen till Liared och Ulricehamn som har resulterat i bland annat den svenska klassikern Änglagård. ”Mina allra bästa sommarminnen är de som jag bär med mig från Liared… min kärleksaffär med Liared kommer aldrig att ta slut.” – Colin Nutley.

 

Vi på Näringsliv Ulricehamn har med anledning av att filmen blir musikal påbörjat arbetet med att arrangera en Änglagårdsutställning där vi kommer att visa foton, rekvisita, filmklipp, fordon och annat spännande material från inspelningarna som pågick från tidigt 90-tal till runt 2009. Den sista filmen Änglagård – Tredje gången gillt hade världspremiär i Ulricehamn 2010. Vid 25-års jubileet arrangerade vi en mindre utställning men nu skalar vi upp och gör den i ett större format. Vi har med stöttning från Ulricehamns Sparbank och Ulricafonden kunnat förverkliga den här idén och utställningen kommer byggas upp i bottenplan på Sparbankshuset. Utställningen öppnar den 3 augusti och håller sedan öppet fram till och med oktober.

 

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Idag, 23 maj presenterades resultatet av mätningen och svaret ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. För Ulricehamns del så är det övervägande positiv läsning. Det sammanfattande omdömet stiger från 3,37 till 3, 62. Vi är nu över medel i Sverige som ligger på 3,46.
Det som sticker ut positivt och som får allra bäst betyg är allmänhetens attityder, mobilnät & bredband, företagens engagemang för företagsklimat samt påverkan av brottslighet/otrygghet. Det som fortsatt behöver stärkas upp är kommunens service & bemötande, upphandling samt tillgång till relevant kompetens.
Just upphandling är ett område vi på NUAB nu prioriterar och har haft en informationsträff om. Vi kommer även att erbjuda en utbildning i upphandling för näringslivet i Ulricehamn. Den intresseanmälan vi nyligen gått ut med har visat på ett mycket stort intresse kring detta. Mer kunskap tror vi kommer ge bättre inblick i anbudsförfarandet på sikt.
För två år sedan tog vi på NUAB tillsammans med Ulricehamns kommun samt Ulricehamns näringsliv initiativ till en ny strategi för att stärka företagsklimatet i kommunen. Näringslivsstrategin är politiskt förankrad och vi jobbar tillsammans för att hela tiden bli bättre. Vi enades om att prioritera vissa frågor och arbeta fram tydliga mål. Vi kan nu se att detta arbete ger resultat och att det går i rätt riktning. Dock fortsätter arbetet för att varje år klättra och nå sammanfattande omdömet på 3,8 år 2025. Undersökningen kan vi se tydliga områden som vi behöver arbeta extra hårt med framöver.
– Mycket positivt att vi ökar för andra året i rad. Jag ser det som att de tydliga och målinriktade satsningar vi gör verkligen ger resultat. Samtidigt är vi långt ifrån nöjda. Undersökningen ger oss tydliga svar på inom vilka områden vi behöver vidta ytterligare åtgärder, säger kommunchef Gustav Olsson.

– Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg. Man ser också tydligt i undersökningen vilka områden som behöver förbättras. Ett exempel är upphandling. Där har vi precis påbörjat ett arbete med olika insatser för att öka kunskapen och förbättra kommunikationen kring ämnet. Det är ett samarbete mellan näringsliv, kommun och oss på NUAB, vilket är en av nycklarna i att stärka företagsklimatet, säger Camilla Palm, vd på Näringsliv Ulricehamn AB.

Även kommunstyrelsen ordförande Wiktor Öberg kommenterade omdömet.

Väldigt glädjande att resultatet pekar uppåt för andra året i rad. Ett bra kvitto på att vi gör rätt saker och är på god väg att uppnå våra utsatta mål. Men också bra att rankningen identifierat vart vi behöver lägga extra fokus kommande år. Tillsammans med näringslivet och våra invånare kan vi fortsätta utveckla vår fantastiska kommun.

Läs rapporten om Ulricehamn företagsklimat här

Lär mer om rapporten här: Företagsklimat 2023 ulricehamn
Graf över företagsklimatet 2023

Ulricehamns Storgata, gågatan som den ofta kallas, håller nu på att byggas om. Den ska bli mer tillgänglig och ge mer utrymme för uteserveringar och sittplatser. Ombyggnationen sker i flera olika steg med start januari 2023.

Läs är för mera information