Borås Yrkeshögskolas elever arbetade fram en vision för Ulricehamn i flera perspektiv

Tillsammans med och deras utbildning Digital AD/Copy har vi med studenter och i dialog med unga och vuxna, näringsidkare, pensionärer och politiker i Ulricehamn illustrerat en vision för staden med fokus på ”Hur kan Ulricehamn bli en mer hållbar stad?”

Borås Yrkeshögskola är en eftergymnasial skolform vars utbildningar anpassas efter vår regions behov. Utbildningarna varvar teori med praktik (Lärande på arbetsplatser, LIA). Under fyra intensiva veckor har studenterna arbetat kring Projekt Ulricehamn inom vilket vi fått fram en vision för Ulricehamn som integrerar ett mångsidigt och rikt perspektiv på staden. Konkreta förslag på vad som kan skapas och tankar kring visioner för staden kommuniceras i arbetet.

Under hösten blev studenterna indelade med 4 stycken fokusområden;
– Pensionärer
– Företagare
– Ungdomar
– Politiker

Studenterna fick efter en metod intervjua respektive målgrupp och sedan efter den insamlade datan arbeta fram ett koncept och vision den målgruppen de jobbade med.

Näringsliv Ulricehamn är mycket imponerad av det arbete studenterna tagit fram. Det är också roligt att se hur väl de värdeord och visioner som kommit fram ur den gedigna informationsinsamling de gjort i respektive målgrupp stämmer överens med vårt nuvarande arbete. Det har dessutom gett oss fler nya tankar och idéer hur vi ska arbeta framåt. Stort tack till Borås YHs elever i utbildningen Digital AD/ Copy.

Här är en summering på vad de arbetade med och kom fram till.

PERSPEKTIV: ELEVER

INTERVJUER

Tingsholmsgymnasiet
Ungdomsledare och ungdomar i utanförskap
Nuvarande och före detta lärare

VISION

Vi vill att Ulricehamn ska vara en inkluderande stad där alla känner sig välkomna. En stad där det finns möjlighet att bygga upp ett gott liv oavsett vem du är och vilken bakgrund du har. Vårt mål är att fokusera på social hållbarhet i alla led. För att uppnå det målet behöver Ulricehamn arbeta tillsammans. För att tillsammans kan staden och individen växa och utvecklas.

INSIKTER

Vi trivs i Ulricehamn
Vi vill kunna mötas
Vi vill utvecklas tillsammans
Alla ska få sin röst hörd

KAMPANJ

Målet med kampanjen vi har tagit fram är att lyfta Ulricehamn och dess fördelar. Vi använder oss av citat som vi har fått in från ungdomar vilket ger affischerna trovärdighet och igenkänning.

En återkommande punkt i dialog med ungdomarna var avsaknaden av mötesplatser. Vår uppfattning utifrån undersökningar är att det behövs en lugn och trygg plats som stärker gemenskapen bland de unga. En plats där ungdomar ska kunna få sin röst hörd och där lyhördhet från vuxna är en
självklarhet.

PORTEN

Portens grund är gemenskap och kunskap, som ska fungera som en länk mellan ungdomarna och vuxenlivet. Målet är att de lättare ska kunna nå beslutsfattare och på så sätt få sin röst hörd. Porten ska också erbjuda hjälp och stöd. Vi har valt att göra Porten till både en fysisk och digital mötesplats. Våra förhoppningar med detta är att ungdomarna ska kunna känna både en fysisk och mental tillhörighet. Oavsett var de befinner sig.

I appen är det också enkelt för Ulricehamns ungdomar att komma i kontakt med rätt personer. Tanken är att alla ska kunna känna en gemenskap och
ha chansen att påverka även om man inte har möjlighet att ta sig till Porten.

SUMMERING

Vi hoppas att detta arbete har hjälpt Ulricehamns ungdomar att få sina röster hörda och att det ska fortsätta så. Genom att utvecklas
tillsammans tror vi att man kan skapa en hållbar stad.

PERSPEKTIV: POLITIKER

INTERVJUER MED
Celso Silva Goncalves – (S) – Ledamot i Näringsliv Ulricehamn
Adela Carlsson – (L) – Sitter i kommunstyrelsen
Roland Karlsson – (C) – Ordförande i kommunstyrelsen Ulricehamn
Wiktor Öberg – (M) – 2:e vice ordförande på kommunstyrelsen

VAD GÖR NI FÖR ATT GÖRA ULRICEHAMN TILL EN MER ATTRAKTIV STAD ATT BO OCH ARBETA I?

VILL GÖRA:

 • Skapa fler lekplatser, idrottsplatser, belysning och gång/cykelvägar.
 • Bättre pendelmöjligheter och kollektivt resande. De önskar att få en järnväg för öka pendlingsmöjligheterna.
 • Det finns en vision för gågatan. De vill utveckla upplevelsen i Ulricehamns centrum och få ett mer levande kvällsliv.
 • Vill göra det attraktivt för företag att etablera sig och inte bara att folk pendlar ut till sina jobb från Ulricehamn.

GÖR NU:

 • Byggs och expanderas mer än någonsin inom bostäder, handel och industri. Kommer ett nytt bibliotek snart.
 • Tanken är att det ska agera som kulturhus/ samlingsplats för kulturevenemang.

SAMMANSTÄLLNING

SAMHÄLLSFUNKTIONER
Trygghet = en rättighet
Belysning på gator och passager

STADSUTVECKLING
Måna om en bra stadsbild
Mer hyresrätter
Hemmakänsla
Fler jobbmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET & INKLUDERANDE
De vill hålla sig uppmärksamma och engagerade.
HBTQ-säkra texter på hemsidan
Första pridefestivalen hölls förra året.
Det hålls en ceremoni för alla som får sitt svenska medborgarskap.

MILJÖFRÅGOR
Bevara och värna om naturens mångfald
Fokus på vattenfrågor och vattenprojekt. Inga plastflaskor
Satsningar på fordon och elstolpar.

EKONOMISATSNINGAR & PRIORITERINGAR
Bättre kollektivtrafik och förbindelser
Mer bostäder
Skola & välfärd
Företagande

VÄRDEORD

HEMMAKÄNSLA · KOMMUNIKATION · TRYGGHET · SAMHÖRIGHET · NATUR

VISION

”En plats att komma hem till. En trygghet och en gemenskap där vi håller ihop och stöttar varandra. Här byggs det för att bevara samt värna om stadsbilden och staden. Ett hållbart samhälle som står i tiden.”

KONCEPT

”För att skapa ett hållbart Ulricehamn med en god samhörighet har vi valt skapa temadagar/veckor med olika fokuspunkter för att knyta an till våra
värdeord och vår vision. Ett sätt för invånarna och besökare att engagera sig, dela tankar, synpunkter och upplevelser tillsammans. Att skapa och lyfta en stad man känner sig hemma i, där du vet namnet på grannen och hälsar på lokala krögaren. Tanken med att träffas och engageras i olika event handlar inte bara om ett sätt att kommunicera utan också om att skapa en hemmakänsla och möjligheten för alla att synas, dela med sig och känna sig hörda. Vi vill fokusera på att upprätthålla och stärka Ulricehamns redan goda rykte samt visa upp och stoltsera med hur vacker och fin staden faktiskt är, inte bara för invånare utan också för besökare.”

UTVALDA EVENT

SYFTE – Främja gemenskapen och tillsammans skapa en hållbar stad.
FOLKHÄLSOVECKAN – Främja goda levnadsvanor och öka den fysiska aktiviteten.
SMAKA PÅ ULRICEHAMN – Mat är gemenskap via tävlingar i matlagning, food trucks etc.
FÖRETAGSDAGAR – Viktigt för kommunen. En chans för företag att visa upp sig och rekrytera.
VISIONSDAGAR – För att människor ska flytta hit och stanna kvar.

YTTERLIGGARE EXEMPEL
HÅLLBARHETSVECKA – Loppis, insamlingar, klädbytardag, DIY-verkstad och återbruk.
SKAPARDAGAR – Visa upp dina konstverk, skaparverkstad, köp & sälj egengjorda hantverk, prova på
FAMILJEDAGAR – Leksaksbyten, ansiktsmålning, hoppborgar, familjeaktiviteter.

MARKNADSFÖRING OCH MOODBOARD

PERSPEKTIV: PENSIONÄRER

INTERVJUER MED
19 st pensionärer i Ulricehamn

PROCESS OCH DATA

 • Uppdelning var 9 män och 10 kvinnor
 •  Medelålder 67
 • Intervjuerna var i snitt 23 minuter långa
 • Det viktigaste som vi kom fram till i våra intervjuer var tryggheten och närheten
 • Samt två saker som var sämre

VISION

Ulricehamn ska fortsätta växa som stad, utan att förlora känslan av trygghet och närhet. Att fortsätta vara en stad som utvecklas och vill ligga i framkant utan att glömma människan. Genom att bygga smart och satsa lokalt går vi tillsammans mot framtiden.

MISSION

Väcka uppmärksamhet för en tryggare stad för det äldre.

KONCEPT

Vår övergripande och bärande ide för uppdraget genomsyras av ordet trygghet som återkom i alla intervjuer med de äldre. Vi kommer arbeta med ordet trygghet i olika utsträckningar som kopplas till de äldre i samhället. Kärnan i konceptet är trygghet i närheten, detta kommer genomsyra hela kommunikationen som vi framställt. Med det menar vi exempelvis “trygghet i närheten till vård” och “trygghet i närheten till gemenskap” som innebär att mycket av det ligger nära i Ulricehamn för de äldre.

MARKNADSFÖRING

 • Facebook
 •  Webbsidan
 • Ulricehamns Tidning

KAMPANJ

PERSPEKTIV: FÖRETAGARE

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

 • INTERVJUER
  18 Kvalitativt
  7 st Kvantitativt

ENKÄT – ÖPPNA SVAR
VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT DRIVA FÖRETAG I ULRICEHAMN?

“Småstad – lokal handel, stark turism, nära storstäder”
“Alla känner alla”
“Öppen och personlig kontakt”
“Närhet och sammanhållning”
“Lokalt samarbete, social säkerhet och nära till natur”
“Mindre ort gör det enklare att bygga nätverk”
“Öppen och personlig kontakt”

KONCEPT  – STADEN NÄRA

VISION

Vårt koncept ska lyfta och sprida det som gör Ulricehamn unikt som stad. Därför grundar den sig i kärnvärdena samarbete, personliga mötet och närhet som vi identifierade i vår analys av stadens näringsliv. Konceptet belyser den natur och geografi, men framförallt den sociala hållbarhet som finns så nära till hands i staden, när vi välkomnar nya invånare och företag.

VÅR INSIKT

Personliga mötet
Samarbete
Närhet

SLUTSATS

SANT, RELEVANT OCH INTRESSANT
VÄRDEBESKRIVANDE
LÅNGSIKTIGT

Vill du veta mer om vårt samarbete med Borås YH?

Camilla Palm - personal

Camilla Palm
VD

Telefon: 0321- 59 59 62
camilla.palm@nuab.eu

Övergripande ansvar för alla verksamheter inom bolaget.